Nuorten elinolot 2012 -kirjan julkistustilaisuus

15.11.2012 13:30 - 15:00

Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä – Nuorten elinolot -vuosikirja 2012 julkistetaan yhdistetyillä Nuorisotutkimus- ja lapsuudentutkimuksen päivillä torstaina 15.11. klo 13.30–15.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki, salissa 104. Julkistustilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kirjan toimittajat Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi esittelevät tilaisuudessa teosta. Kirjaa kommentoi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä Nuorten elinolot -kirjasarja on vakiinnuttanut paikkansa nuoria koskevan tilastollisen ja kokemustiedon taltioijana. Kirjasarja tarjoaa uusia näkökulmia nuoria koskevaan julkiseen keskusteluun, nuorten kasvatuksen arkeen ja päätöksentekoon

Järjestyksessään yhdeksäs vuosikirja Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä pureutuu lapsuutta ja nuoruutta kehystävien instituutioiden monisärmäiseen maailmaan. Kirjoittajat arvioivat, miten instituutiot määrittelevät, ohjaavat, rajoittavat ja mahdollistavat lapsuutta ja nuoruutta. Kirjassa pohditaan miten lapsuus ja nuoruus muotoutuvat esimerkiksi päiväkodin tai koulun käytänteissä. Toisaalta tarkastelun kohteeksi nousee voimakkaasti kysymys siitä, miten lapset ja nuoret itse omalla toiminnallaan luovat kasvun tiloja ja muovaavat toimintansa rajoja ja mahdollisuuksia.

Vuosikirjan tilasto-osio arvioi lasten ja nuorten elinoloissa tapahtuneita muutoksia kokoamalla yhteen uusimman perustilastoaineiston. Tilasto-osio nostaa esiin väestönkehitykseen, perherakenteeseen, asumiseen, lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen, ihmissuhteisiin, koulutukseen sekä nuorten työllisyyteen ja taloudelliseen asemaan liittyviä keskeisiä trendejä.

Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi (toim.)
Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012
ISBN 978-952-5994-22-3, ISSN 1458-4220, Nuorisotutkimusverkoston/ Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 131. N. 226 s., 28 euroa.

Ennakkotilaukset verkkokaupasta. Ennakkoon tilatut kirjat toimitetaan julkistustilaisuuden jälkeen. Kirjaa on myynnissä julkistustilaisuudessa.

Lisätietoja

Elina Pekkarinen, elina.pekkarinen@nuorisotutkimus.fi, puh. 040 846 8624
Kaisa Vehkalahti, kaisa.vehkalahti@nuorisotutkimus.fi, puh. 050 491 1746
Sami Myllyniemi, sami.myllyniemi@nuorisotutkimus.fi, puh. 040 715 1721