Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa. Yhdistetyt V Lapsuudentutkimuksen päivät ja XI Nuorisotutkimuspäivät 2012

15.11.2012 09:30 - 16.11.2012 15:00

Viidennet Lapsuudentutkimuksen päivät ja yhdennettoista Nuorisotutkimuspäivät tuovat suomalaiset lapsuuden- ja nuorisotutkijat keskustelemaan lapsuuden ja nuoruuden tulkinnoista monitieteisessä ja uudistavassa hengessä. Tapahtuma yhdistää tänä vuonna aiemmin erillisinä järjestetyt Lapsuudentutkimuksen päivät ja Nuorisotutkimuspäivät. Konferenssi järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä 15–16.11.2012.

Lapsuus- ja nuorisotutkimusten tulkintakehykset ovat osin yhteisiä, mutta samalla monella tapaa omaleimaisia. Tulkintoja yhdistävät käsitykset uudesta sukupolvesta sekä kehitys- ja siirtymävaiheista, jotka tekevät lapsuudesta ja nuoruudesta erityisiä suhteessa aikuisuuteen. Toisaalta lapsuus ja nuoruus määritellään toisistaan eroaviksi elämänvaiheiksi niin kehityksellisesti, sosiaalisesti kuin yhteiskunnallisesti.

Suomalaisen nuorisotutkimuksen ja lapsuudentutkimuksen välinen vuoropuhelu ei tähän mennessä ole ollut kovin vilkasta. Onkin korkea aika käydä monitieteistä ja syvällistä keskustelua siitä, miten lapsuuden ja nuoruuden kuvat ja tulkinnat poikkeavat toisistaan, mitä yhteistä erilaisissa lähestymistavoissa on ja millaisia vaikutuksia erilaisilla tulkinnoilla on tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Pääpuhujina päivillä ovat Mary Jane Kehily, Open University, Iso-Britannia; Mats Utas, Nordiska Afrikainstitutet, Ruotsi; Harriet Strandell, Helsingin yliopisto ja Kimmo Jokinen, Jyväskylän yliopisto.

Konferenssin järjestävät Nuorisotutkimusseura ja Lapsuudentutkimuksen seura.