Kevätkokous

14.05.2012 16:00 - 18:00

Kutsu Nuorisotutkimusseuran kevätkokoukseen 14.5.2012

Nuorisotutkimusseuran kevätkokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 401 maanantaina 14.5.2012 klo 16.00.

Yhdistyksen kokouksessa esitellään tilinpäätös, toimintakertomus vuodelta 2011 ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Ilmoittautumiset kevätkokoukseen tarjoilujen varaamiseksi torstaihin 10.5. mennessä ilmoittautumislomakkeella.

Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!

Kahvitarjoilu.

Esityslista

§ 1 Kokouksen avaaminen   
Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Minna Autio avaa kokouksen.

§ 2 Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

§ 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen esityslista.

§ 5 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2011 (LIITTEET 1-2)
Tutkimusjohtaja Leena Suurpää esittelee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2011.

§ 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2011
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2011.

§ 7 Talousarvion tarkentaminen vuodelle 2012 (LIITE 3)
Vahvistetaan tarkennettu talousarvio vuodelle 2012.

§ 8    Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITTEET

LIITTEET 1a-d Tilinpäätös vuodelta 2011: tasekirja (LIITE1a), tase (LIITE1b), tase-erittely (LIITE1c) ja tuloslaskelma(LIITE 1d)
LIITE 2 Toimintakertomus vuodelta 2011
LIITE 3 Tarkennettu talousarvio vuodelle 2012