Uutispommi! Tutkija mediassa -koulutusseminaari

22.03.2012 13:00 - 16:00

Tieteiden talo, sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki) torstaina 22.3.2012 klo 13–16

Huomaa muuttunut sali!

Järjestäjät: Nuorisotutkimusseura ry./ Nuorisotutkimusverkosto, Suomen tiedetoimittajain liitto ry. ja Mediakasvatusseura ry. 

Koulutusseminaari on suunnattu tutkijoille, toimittajille, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Seminaarin tarkoitus on asettaa tiede ja media vuoropuheluun. Seminaarissa paneudutaan tutkijoiden ja median edustajien erilaisiin tavoitteisiin ja eettisiin vastuisiin erityisesti nuorista uutisoitaessa. Aihetta käsitellään mahdollisimman käytännönläheisesti. Tilaisuudessa kuullaan tutkijoiden ja media-alan ammattilaisten näkökulmia kysymyksiin: Miten tutkijan tulee valmistautua haastatteluun? Miten tutkija valitsee haastatteluita? Mikä on tutkija ja toisaalta toimittajan eettinen vastuu vaikeista asioista keskusteltaessa? Entä miten eri toimittajat rakentavat jutun ajankohtaisesta aiheesta, kun heille annetaan samat materiaalit ja mahdollisuus kuulla tutkijaa?

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Internet-lomakkeella pe 16.3. mennessä. Tilaisuus on osallistujille maksuton.
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohjelma

Tilaisuuden juontaa politiikan toimittaja Heli Suominen (Helsingin Sanomat)

12.45–13.00 Ilmoittautuminen

13.00–13.15 tutkimusjohtaja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusverkosto)
Nuorisotutkimusverkoston mediastrategia

13.15–13.30 tutkija Veronika Honkasalo (Nuorisotutkimusverkosto)
Tutkijan kokemuksia mediasta

13.30–13.45 toimitusjohtaja Heli Järvinen (Yrittäjänaisten Keskusliitto ry)
Miten valmistautua median kohtaamiseen

13.45–14.00 Keskustelua

14.00–14.30 Kahvitauko

14.30–15.00 toimittaja Ami Assulin (YLE Ajankohtaisjournalismi) ja tutkija Tomi Kiilakoski(Nuorisotutkimusverkosto)
Tutkijan ja toimittajan eettiset vastuut -keskustelu vaikeiden aiheiden käsittelystä.

15.00–15.30 toimittaja Arja Paananen (Ilta-Sanomat) ja tiedetoimittaja Helena Raunio (Tekniikka ja talous) sekä tutkija Mikko Salasuo (Nuorisotutkimusverkosto)
Tutkimuksesta uutiseksi.

15.30–16.00 Loppukeskustelu

Puhujat

Leena Suurpää, dosentti, tutkimusjohtaja. Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtajana Suurpään päivittäiseen työhön kuuluu monitieteisten hankkeiden vetäminen ja kirjava yhteiskunnallinen vaikuttamistyö. Omassa tutkimustyössään hän on keskittynyt nuoriin, monikulttuurisuuteen ja rasismiin liittyviin teemoihin. Erityisen kiinnostavana hän näkee tiedonpolitiikan kysymykset, jotka kytkeytyvät monin tavoin mediayhteiskuntamme aikaan. Suurpää pohtii, kenen tietoa kuunnellaan julkisuudessa, ja millainen tietäminen on nykyisin arvossaan.

Veronika Honkasalo FM, VTT, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto. Honkasalo on tutkinut pitkään sitä, miten monikulttuuriset kysymykset huomioidaan erilaisilla vapaa-ajan kentillä. Tieteen popularisointi ja tieteen ja median suhde ovat aiheita, joista Honkasalo kirjoittaa ja luennoi mielellään. Aktiivinen mediasuhde on tuonut Honkasalolle monenkirjavia kokemuksia mediasta.

Heli Järvinen on koulutukseltaan ja ammatiltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja toimittaja. Järvinen on luonut uransa pääasiassa Yleisradion tv-uutisissa sekä TV 2:n asiaohjelmissa (mm. Akuutti, Erätulilla, Ekoisti, Kodin kääntöpiiri,Matkalla Suomessa, Pallo hallussa, Ympäristöuutiset). Kansanedustajana ja nykyisessä työssään Yrittäjänaisten Keskusliiton toimitusjohtajana toimiessaan hän on pohtinut suhdetta lehdistöön myös aidan toiselta puolen.

Ami Assulin on YLE Ajankohtaistoiminnan, erityisesti Ajankohtaisen kakkosen ja Silminnäkijän toimittaja sekä kahden nuoren naisen äiti. Ehkä jälkimmäisestä syystä päätynyt viime vuosina tekemään useita nuorten elämää koskettavia juttuja, mm. Silminnäkijät Kouluampujaksi leimattu ja Ei tällaista työtä sekä Ajankohtaisen kakkosen inserttejä esimerkiksi kunniaväkivaltaan, nettiin ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Assulin kertoo intohimonsa journalismin etiikkaan syttyneen jo opiskeluaikoina Tukholman yliopiston toimittajakorkeakoulussa, jossa vastuukysymyksiä pohdittiin harvinaisen laajasti. 

Tomi Kiilakoski, FM, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto. Tomi Kiilakoski toimii tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Hän on tutkinut kouluväkivaltaa ja sen torjuntaa, nuorisotyötä, nuorten osallisuutta, koulua ja kasvatusteknologiaa. Hän on pyrkinyt kirjoittamaan laajalti eri kohdeyleisöille eri foorumeilla. Median kanssa toimiminen on hänelle yhteistyötä, osa omaa tutkijankuvaa sekä keino tavoittaa ihmisiä ja osallistua keskusteluun.

Arja Paananen on työskennellyt Ilta-Sanomissa vuodesta 1994, nykyisin erikoistoimittajana, jonka toimenkuvana on lähinnä Venäjä-uutisointi lehden eri osastoille. Paananen on valmistunut Jyväskylän yliopistosta 1995, pääaineena Venäjän kieli ja kirjallisuus, sivuaineina valtio-oppi ja journalistiikka. Hän on työskennellyt toimittajana Neuvostoliitossa ja sittemmin Venäjällä yhteensä yli 8 vuotta, joista ensimmäinen jakso 1990–1993 ja tuorein 2007–2010.

Helena Raunio on ekonomi Tampereen yliopistosta, jossa hän on tehnyt myös viestinnän opintoja. Raunio on ollut toimittajana kaikkiaan yli 30 vuotta. Nykyinen työ Tekniikka ja Talous -lehdessä, jossa hän on toiminut vuosien mittaan useissa eri tehtävissä. Raunio on tehnyt töitä myös Talentum Median muissa lehdissä kuten Mediuutisissa,Metallitekniikassa ja Energia-lehdessä. 1980-luvulla Raunio on työskennellyt myös useissa päivälehdissä kutenUudessa Suomessa ja Turun Sanomissa. Hän on jäsen monissa toimittajayhdistyksissä: Suomen Tiedetoimittajat, Ympäristötoimittajat, Taloustoimittajat, Tekniikan toimittajat ja Terveystoimittajat.

Dosentti, VTT Mikko Salasuo on ollut koko tutkijanuransa vuodesta 2000 aktiivisessa mediasuhteessa. Salasuon huumeiden viihdekäyttöä käsitellyt väitöskirja (2004) herätti laajaa mediakeskustelua jo ennen ilmestymistään. Myös myöhemmät muun muassa nuorisokulttuureja, varusmiesten kokemusta, huumeilmiötä ja dopingin käyttöä huippu-urheilun ulkopuolella käsitelleet tutkimukset ovat kiinnostaneet mediaa. Salasuo on niin kutsutun uuden tutkijuuden hengessä toiminut aktiivisesti yhteistyössä median kanssa. Ammatillisesti kyse on nopeasti tapahtuvien yhteiskunnallisten ilmiöiden kontekstualisoinnista ja toisaalta tutkimustulosten saattamisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kyse on myös kansalaiskeskustelusta, jossa voi esittää tutkijan positiosta yhteiskunnallisesti relevantteja kysymyksiä ja nostaa ajankohtaisia teemoja esille.