Kutsu väitökseen: Nuorten osallistuminen kansainvälisiin poliittisiin kokouksiin

11.02.2012 10:00 - 12:00

Sofia Laineen kehitysmaatutkimuksen väitöskirja Young Actors in Transnational Agoras. Multi-sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 121) tarkastetaan Helsingin yliopiston Arppeanum-museorakennuksen luentosalissa (Snellmaninkatu 3) lauantaina 11. helmikuuta kello 10. Tilaisuus on yleisölle avoin. Vastaväittäjänä toimii professori Carles Feixa Lleidan yliopistosta Espanjasta ja kustoksena professori Juhani Koponen Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta, kehitysmaatutkimuksen oppiaineesta.

Tutkimus tarkastelee nuorten osallistumista kansainvälisiin poliittisiin kokouksiin. Tutkimuksen
tavoitteena on selvittää osallistujien ja osallistumistapojen kirjoa: kenelle kansainväliset agorat
ovat mahdollisia ja miten poliittinen argumentaatio niillä rakentuu. Lisäksi tutkimuksessa
kehitetään metodologista kosmopolitanismia, uusia tapoja lähestyä ja tulkita nuorten kansainvälistä
poliittista toimintaa kansallisvaltioiden rajojen ylitse ja ohitse. Tutkimus kiinnittyy poliittisen sosiologian, nuorisotutkimuksen, kehitystutkimuksen sekä performatiivisen yhteiskuntatutkimuksen aiempiin keskusteluihin.

Invitation in English (pdf)

Lisätietoja
Sofia Laine
puh. 050 583 0019
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi