Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta -teoksen julkaisutilaisuus

09.12.2011 14:00 - 16:30

Tervetuloa Saara Tuomaalan & Kirsti Salmi-Niklanderin & Ilona Kemppaisen toimittaman teoksen Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta julkistamistilaisuuteen perjantaina 9.12. klo 14–16.30 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) seminaarihuoneeseen 309.

Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

Ohjelma

Tilaisuuden avaa ja juontaa FT Kaisa Vehkalahti (Nuorisotutkimusverkosto).

14.–14.05 Kustantajan tervehdys

Kaisa Vehkalahti (Nuorisotutkimusverkosto)

14.05–14.30 Toimittajien puheenvuorot

Kirsti Salmi-Niklander: Nuorten kirjoittamisen historiasta
Saara Tuomaala: Nuoruuden historiasta Suomessa
Ilona Kemppainen: Nuoruuden merkitykset ja maailmankuvan kollektiivisuus 1900-luvun alkupuolella

14.30-14.35 Kirjallisuudentutkijan lukijakommentti

FT Kati Launis

14.35–15 Kirjoittajien puheenvuoroja ja keskustelu yleisön kanssa

15– Kahvit ja yleistä keskustelua

Tervetuloa!

Teoksesta

Kirjoitettu nuoruus -antologiassa perehdytään nuorten omiin kirjoituksiin ja heistä kirjoitettuihin teksteihin 1900-luvun alkupuolen Suomessa historian-, perinteen- ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmista. Tänä ajanjaksona lukemisesta ja kirjoittamisesta tuli merkittävä osa nuorten elämää myös työläis- ja maalaisperheissä. Nuorisokirjallisuus vakiintui Suomessa omaksi kirjallisuudenlajikseen 1920- ja 1930-luvulla. Arkielämän, ihmissuhteiden, arvomaailman ja rakkauselämän rinnalla nuorten kirjoituksissa, nuortenkirjallisuudessa ja lehdistökeskusteluissa käsiteltiin vuoden 1918 sisällissotaa ja toista maailmansotaa.

Lapset ja nuoret kokeilivat kekseliäästi erilaisia medioita ja kirjoittamisen lajeja. Heidän ilmaisuunsa vaikuttivat aikuismaailman ideologiset haasteet ja arvomaailma. Oikean ja väärän, itsen ja ympäristön, meidän ja muiden määrittäminen oli nuorisoon liittyvien kirjoitusten keskeinen piirre 1900-luvun alkupuolen Suomessa. Nuoret jäsensivät kokemuksiaan kirjoittamalla, ja heitä pyrittiin ohjaamaan toivotunlaiseen toimintaan ja oikeanlaisiksi kansalaisiksi kirjallisuuden ja lehtikirjoittelun avulla.

Kirja on tarkoitettu tutkijoille ja opiskelijoille, tämän päivän nuorille lukijoille ja kirjoittajille sekä heidän parissaan työskenteleville.

Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta
Saara Tuomaala, Kirsti Salmi-Niklander & Ilona Kemppainen
Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 117, sarja: Tiede.
ISBN 978-952-5994-04-9, hinta: 28 euroa.

Ennakkotilaukset verkkokaupasta.