Pullo, pilvi ja politiikka - ehkäisevä päihdetyö nuorisoalalla

20.09.2011 09:00 - 16:00

Huom: seminaariin on ilmoittautunut maksimimäärä henkilöitä. Mikäli haluat ilmoittautua varallaolijoiden listalle mahdollisten peruutusten takia, lähetä sähköpostia Sarianne Karikolle. (Päivitetty 18.8.11.)

* * *

Preventiimi ja Nuorisotutkimusverkosto järjestävät tutkimusseminaarin ehkäisevästä päihdetyöstä nuorten parissa opetus- ja kulttuuriministeriön Jukola-salissa Helsingissä (Meritullinkatu 1, 4 krs.)

2000-luvun toisen vuosikymmenen keskustelu heijastelee päihdekysymysten politisoitumista. Keskustelu sirpaloituu ja tiedon tulkintakehyksissä kilpailevat yksilön, kansanterveyden ja yhteiskunnallisen vastuunkannon näkökulmat. Valistuksen perustelut eriytyvät vaikuttavuustutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimusseminaarin tarkoituksena on esitellä tutkimustietoa ja peilata ajankohtaista keskustelua nuorisoalan ehkäisevässä päihdetyössä.  Seminaarin teema nostaa esille ehkäisevän päihdetyön ajankohtaista keskustelua; Kannabis, valistus, raittius ja alkoholi. Aihe on houkutellut puhujiksi tunnetut nuorisotutkijat Antti Maunun ja Mikko Salasuon sekä ehkäisevän päihdetyön moniosaajia kuten Markku Soikkelin, Elina Kotovirran ja Reijo Viitasen. Tutkimusseminaarin avaa opetusministeri Jukka Gustafsson ja juontaa ylitarkastaja Immo Parviainen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Alkanutta keskustelua alustusten pohjalta on mahdollista jatkaa seminaarin jälkeen. Seminaarin puheenvuorojen tiivistelmät on luettavissa nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentissa.

Tutkimusseminaari on suunnattu ehkäisevän päihdetyön sekä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle sekä muille ehkäisevän työn ammattilaisille. Tervetulleita mukaan ovat eri ammattiryhmien edustajat kunnista, järjestöistä, seurakunnista ja oppilaitoksista.

Seminaarin toteutetaan yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Seminaari on osallistujille maksuton ja sen yhteydessä tarjotaan päiväkahvi. Muut aiheutuneet kulut maksetaan omakustanteisesti.

Mukaan mahtuu 120 henkilöä.

Lisätietoja: Sanna Pylkkänen, kehittämispedagogi, Preventiimi HUMAK

Tutkimusseminaarin ohjelma

Tilaisuuden juontaa ylitarkastaja Immo Parviainen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Klo 9.00-9.30  

Tervetuloa

Tutkimusseminaarin avaussanat
Opetusministeri Jukka Gustafsson

Klo 9.30–10.30   

Mitä juuri nyt on hyvä tietää päihteistä

Tutkija Mikko Salasuo
Nuorisotutkimusseura ry

Klo 10.30–10.45   

Tauko

Klo 10.45–11.45   

Miten huumepolitiikkaa tehdään 2010-luvulla?

Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Klo 12.00–13.00   

Lounas

Klo 13.00–14.00   

Miksi nuoret juovat ja kuinka nuorten juomiseen voi vaikuttaa

Tutkija Antti Maunu
Helsingin yliopisto

Klo 14.00–14.30   

Kahvi

Klo 14.30–15.30   

Tutkimustieto, valistus ja epävarmuuden sietäminen

Erikoissuunnittelija Markku Soikkeli
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Klo 15.30–16.00   

Päätöspuheenvuoro

Lehtori Reijo Viitanen
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Toivotamme kaikki osallistujat lämpimästi tervetulleeksi seminaariin!

Tilaisuuden ohjelma pdf-versiona