Nuorisotutkimusseuran kevätkokous 2011

12.05.2011 16:00 - 17:30

Kutsu Nuorisotutkimusseuran kevätkokoukseen torstaina 12.5.2011

Nuorisotutkimusseuran kevätkokous pidetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa (Hallituskatu 1, 00100 Helsinki) torstaina 12.5.2011 klo 16.00 alkaen.

Yhdistyksen kokouksessa esitellään tilinpäätös, toimintakertomus vuodelta 2010 ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Vuoden 2010 toimintakertomus sekä tilinpäätösasiakirjat lisätään yhdistyksen verkkosivuille toukokuun alussa.

Ennen kokousta, klo 14 alkaen, järjestetään samassa tilassa Oi nuoruus! -kirjoituskilpailun voittajien julkistus- ja palkintojenjakotilaisuus.

Ilmoittautumiset kevätkokoukseen maanantaihin 9.5. mennessä sähköpostitse Nuorisotutkimusseuran järjestösihteerille Sarianne Karikolle.

Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!

Kahvitarjoilu.

Esityslista

§ 1 Kokouksen avaaminen
Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Minna Autio avaa kokouksen.

§ 2 Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
   
§ 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
       
§ 4 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen esityslista.
   
§ 5 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2010 (LIITTEET 1-3)
Tutkimusjohtaja Leena Suurpää esittelee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2010.

§ 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2010
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2010.

§ 7 Talousarvion tarkentaminen vuodelle 2011 (LIITE 4)
Vahvistetaan tarkennettu talousarvio vuodelle 2011.

§ 8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITTEET