Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari Jyväskylässä

Jyväskylän yliopisto Agora C233 (C-osa, 2. kerros)

Nuorisotutkimusverkoston ja Jyväskylän yliopiston avoin tutkijaseminaari

Ohjelma

11:00 Kahvit

11:15 Terhi-Anna Wilska (Jyväskylän yliopisto, sosiologia) & Kaisa Vehkalahti (Nuorisotutkimusverkosto):

Tervetuloa, esittäytymiskierros ja lyhyt katsaus Jyväskylän yliopiston sekä Nuorisotutkimusverkoston ajankohtaiseen tutkimukseen ja tapahtumiin

11:45 Tytti Poikolainen, (Jyväskylän yliopisto, sosiaalityö):

Lastensuojelun lapset ja nuoret ja moraaliajattelu

Kommentaattori Elina Pekkarinen (Nuorisotutkimusverkosto)

12:30 Lounas

13:15 Petri Karonen, Johanna Maksimainen & Tanja Välisalo (Jyväskylän yliopisto, Historia ja etnologia):

Niin kasaria -tutkimusohjelma: tavoitteet, aineistot ja menetelmät.

Tutustu hankkeen kotisivuihin osoitteessa: http://niinkasaria.blogspot.fi/

Sekä yhteistyssä SKS:n ja SLS:n kansa toteutettavaan keruuseen osoitteessa: http://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/hankinta-ja-kokoelmapolitiikka/keruut/niin-kasaria#.VNnAXfmsV8E

Kommentaattorit Mikko Salasuo & Kaisa Vehkalahti (Nuorisotutkimusverkosto)

14:00 Sanna Spisak (Turun yliopisto, Mediatutkimus):

Young People, Pornography and Notions of Risk and Harm

Kommentaattori Anna Anttila (Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Hyvä vapaa-aika-hanke)

14:45 Seminaarin päätös

Seminaariin on vapaa pääsy ja se on maksuton.

Ilman työpaperia seminaariin voi ilmoittautua torstaihin 5.3. saakka täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti, kaisa.vehkalahti@nuorisotutkimus.fi

Avoin tutkijaseminaari on foorumi, jonka avulla Nuorisotutkimusverkosto pyrkii edistämään nuorisotutkimusta valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Avointen tutkijaseminaarien keskeinen tehtävä on tarjota nuorisotutkijoille avoin keskusteluympäristö ja tukea itsenäiseen tutkimustyöhön. Samalla seminaari toimii tutkijakoulutuksen tukena. Tutkijaseminaari on toiminut verkoston perustamisesta, vuodesta 1999 lähtien. Tutkijaseminaari kokoontuu noin 4-5 kertaa vuodessa vuorotellen eri paikkakunnille.