Tarja Juvosen väitöstilaisuus: Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen

Keskiviikkona 13.5. klo 12 Tarja Juvonen väittelee aiheesta Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen – nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 33, 4. krs. Vastaväittäjänä Kirsi Juhila. Väitöstilaisuus on kaikille avoin.

Miten nuorten autonominen toimijuus rakentuu sosiaalisen kontrollin, ammatillisen tukemisen ja nuorten täytymisen jännitteissä? Mitä relationaalisuus tarkoittaa tässä yhteydessä? Tämä tutkimus tarkastelee etsivän nuorisotyön problematiikkaa, sen yhtä aikaa metodisia ja käytännöllisiä ongelmia.

Tutkimuksen lähtökohtana on nuorten samaan aikaan hauras ja vahva toimijuus, ja sitä motivoi huomio nuoria auttamaan pyrkivän sosiaalityön olemuksellisesta kaksinaisuudesta: yhtäältä nuori tarvitsee tukea, mutta toisaalta tuki pitää sisällään kontrollin, joka ei itsestään selvästi edistä autonomisen toimijuuden kehittymistä vaan voi rajoittaa sitä. Laaja tutkimusaineisto koostuu muun muassa etsivässä työssä kohdattujen nuorten ja etsivää työtä tekevien haastatteluista.

”Tutkimuksen tärkein ansio on sen teoreettinen vahvuus ja innovatiivisuus: orastavaan aikuisuuteen, toimijuuteen ja täytymiseen liittyvät keskustelut ja tulokset ovat korkeatasoisia ja avaavat sosiaalityön tutkimukseen kokonaan uusia uria. Tutkimus osallistuu kuin huomaamattaan myös niihin moniin keskusteluihin, joita käydään ajankohtaisista yhteiskuntapoliittisista avainkäsitteistä, kuten kansalaisten valinnat, velvollisuudet ja oikeudet.” – Professori Kirsi Juhila, Tampereen yliopisto.

Tarja Juvonen: Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen. Nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 165, Tiede. ISBN 978-952-5994-82-7, ISSN 1799-9219, nidottu, 243 s., 28 euroa. Julkaisukieli: suomi/englanti.

Kirjoittaja

VTL Tarja Juvonen on työskennellyt sosiaalityöntekijänä ja sosiaalijohtajana ennen siirtymistään Helsingin yliopistoon yliopisto-opettajaksi. Viimeiset kaksi ja puoli vuotta hän on työskennellyt tohtorikoulutettavana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa, Reciprocal Relationships and the Construction of Well-being during Critical Periods of Everyday Life.

Lisätietoja

Tutkija, VTL Tarja Juvonen
Helsingin yliopisto
puh. 0400 828 435
tarja.juvonen@helsinki.fi

Väitöskirja on Nuorisotutkimusverkoston kustantama, ja sitä voi tilata verkkokaupastamme sekä väitöstilaisuuden jälkeen kirjakaupoista. Kirjaa on myös myynnissä väitöstilaisuudessa. Kaikki Nuorisotutkimusverkoston kirjat ovat kattavasti saatavilla seuraavista kirjakaupoista Helsingissä: Kurvin Kirja (Hämeentie 48), Rosebud Kolmen Sepän Kirjakauppa (Kaivopiha), Kirja & Kahvi (Vuorikatu 7), Tiedekirja (Snellmaninkatu 13) ja Tampereella: Juvenes-kirjakauppa (Tampereen yliopiston päärakennus).