Jatko-opiskelijasta tohtoriksi -keskustelutilaisuus ja Nuorisotutkimusseuran kevätkokous

Nuorisotutkimusseuran kevätkokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 312 keskiviikkona 20.5.2015. Ennen kevätkokousta, klo 16–17 järjestetään keskustelutilaisuus Jatko-opiskelijasta tohtoriksi: Keskustelua nuorisotutkimuksesta ja väitöskirjatyön arjesta. Kevätkokous alkaa keskustelutilaisuuden jälkeen klo 17.

Kevätkokouksessa esitellään tilinpäätös, toimintakertomus vuodelta 2014 ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Ilmoittautumisia molempiin tilaisuuksiin pyydetään kahvitarjoilujen mitoittamiseksi torstaihin 14.5. mennessä verkkolomakkeella. 

Kevätkokouksen asiakirjat

Jatko-opiskelijasta tohtoriksi: Keskustelua nuorisotutkimuksesta ja väitöskirjatyön arjesta

Millainen etappi väitöskirja on nuorisotutkijan työuralla? Millaisia lähestymistapoihin, menetelmiin, tai tutkijan rooliin liittyviä haasteita nuorisotutkimuksen väitöskirjaprojekteihin liittyy? Voiko soveltavan nuorisotutkimuksen tavoitteita ja akateemista väitöskirjaformaattia yhdistää? Onko elämää väitöstutkimuksen ulkopuolella – entä sen jälkeen?

Väitöskirjantekijän arjesta ja nuorisotutkimuksen erityishaasteista keskustelevat juuri väitelleet Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Anni Ojajärvi ja Antti Kivijärvi. Keskustelua vetää Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja, dosentti Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto).

Anni Ojajärvi väitteli huhtikuussa Helsingin yliopistoon tutkimuksella Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä. Ojajärvi selvitti varusmiesten terveystajua suorittamalla alokaskauden heidän kanssaan. Tutkimus osoitti, etteivät armeijainstituution käytännöt aina tue varusmiesten terveyskäyttäytymistä. Antti Kivijärven Itä-Suomen yliopistoon tekemä väitöskirja Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa käsitteli etnisyyteen perustuvia rajanvetoja nuorten vertaissuhteissa eri paikkakunnilla ja erilaisissa nuorisotyön tiloissa, kuten nuorisotaloissa, nuorten tapahtumissa ja kohdennetummissa ryhmätoiminnoissa.

Molemmat väitöskirjat on julkaistu Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa, ja ne ovat saatavissa verkkokirjakaupasta.