Julkistustilaisuus: Huippu-urheilijan elämänkulku – Tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa

Mikko Salasuo, Mikko Piispa & Helena Huhta:
Huippu-urheilijan elämänkulku – Tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa
Paikka: Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki
Aika: perjantai 5.6. klo 10.00

Huippu-urheilijan elämänkulku – Tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa

Huippu-urheilijan elämänkulku -tutkimuksessa tarkastellaan, miten joukko nuoria suomalaisia on kasvanut menestyneiksi huippu-urheilijoiksi ja lajiensa kirkkaimmiksi suomalaistähdiksi. Aineistona ovat 96 urheilijan haastattelut. Heistä 78 on huippu-urheilijoita ja 18 huipun kynnyksellä lopettaneita urheilijoita. Haastatellut edustavat yhteensä 45 eri lajia. Tutkimus avaa laajan näköalan suomalaisen huippu-urheilun nykytilaan. Lisänäkökulmaa tuo se, että haastatelluista 20 on monikulttuurisista taustoista.

Tärkeimpänä tutkimustyökaluna urheilijahaastatteluiden tarkastelussa käytetään elämänkulkuanalyysiä. Sen avulla urheilijoiden elämänkuluista voidaan löytää yhteisiä tekijöitä, jotka ovat auttaneet heitä nousemaan huipulle tai jotka ovat olleet matkalla esteenä. Elämänkulkuanalyysi paljastaa sosiaalisten verkostojen merkityksen menestyksessä ja kiinnittää urheilijoiden kasvutarinat ajankohdan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja sen rakenteisiin. Näkyviksi tulevat urheilijan kasvuun kytkeytyvät vaiheet ja niiden välisten siirtymien ajoitus ja sisältö. Liikunnan ja urheilun organisoinnin merkitys näkyy myös siinä, millaisia valintoja nuoret urheilijat ovat tehneet ja millaiseksi heidän toimijuutensa urheilijoina on rakentunut.

Analyysin lisäksi tutkimus nojaa laajaan kansainväliseen tutkimustietoon etenkin urheilijoiden uratutkimuksen saralla. Tutkimus tarjoaa runsaasti näkökulmia suomalaiseen liikuntaan, urheiluun ja huippu-urheiluun sekä niiden kehittämiseen.

Ohjelma

10. 00            Tervetuliaissanat, tutkimusjohtaja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusverkosto)
10.10             Huippu-urheilun kehittäminen ja tutkimus, ylitarkastaja Hannu Tolonen (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
10.20             Tulosten esittely, tutkijat Mikko Salasuo, Mikko Piispa & Helena Huhta (Nuorisotutkimusverkosto)
11.00             Kommenttipuheenvuoro, emeritusprofessori Kari Uusikylä (Helsingin yliopisto)
11.20             Tutkimus liikuntapolitiikan välineenä, pääsihteeri Minna Paajanen (Valtion liikuntaneuvosto)
11.35             Keskustelua ja kysymyksiä

***

”Pitää pään kasassa työttömyysaikana” – liikunta työttömien nuorten arjessa

Ennen kirjanjulkistusta julkistetaan Helena Huhdan raportti Liikunta työttömien nuorten arjessa klo 9.00–9.55 Vanhalla ylioppilastalolla. Raportin tuloksia kommentoi ylitarkastaja Sari Virta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Molempia päivän aikana julkaistavia teoksia voi ostaa tilaisuuksissa sekä tilaisuuksien jälkeen verkkokaupastamme. Huhdan raportti julkaistaan myös verkkojulkaisuna. 

Helena Huhdan ”Pitää pään kasassa työttömyysaikana” – liikunta työttömien nuorten arjessa on tutkimus työttömien nuorten liikunnasta. Tutkimusraportti käsittelee sitä, miten liikunnan harrastaminen muuttuu niin laadullisesti kuin määrällisesti nuoren jäätyä työttömäksi. Raportissa tarkastellaan muun muassa liikunnan merkityksiä työttömien nuorten elämässä, liikuntaa edistäviä ja haittaavia tekijöitä, erilaisten liikuntapaikkojen käyttöä, nuorten tyytyväisyyttä liikuntamahdollisuuksiinsa ja heidän suhtautumistaan työttömyysalennuksiin.

Samalla nousevat esiin nuorten omat pohdinnat liikunnan harrastamisen ja syrjäytymisen yhteydestä. Aineistona tutkimuksessa on itsevalikoitunut verkkokysely, johon vastasi 789 iältään 18–29-vuotiasta nuorta.

Tutkimus tarjoaa sovellettavaa tietoa työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskenteleville, kuntien liikuntatoimille ja muille liikuntaa järjestäville tahoille, valtionhallinnolle ja kuntapäättäjille. Samalla se jatkaa tutkimusperinnettä työttömyyden ja hyvinvoinnin yhteydestä, joka nousee esiin taloudellisesti vaikeina aikoina.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 28.5. molempiin tai jompaankumpaan tilaisuuteen verkkolomakkeella.