TUHTI2015 - Nuorisotyön osaaminen kohtaamisen kentällä

TUHTI on pääsääntöisesti joka toinen vuosi järjestettävä nuorisoalan toimijoiden yhteisseminaari. TUHTI-seminaarien tarkoituksena on lisätä nuorisotyöntekijöiden, tutkijoiden, opettajien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä virittää keskustelua ja vaihtaa kokemuksia kentän eri toimijoiden kesken.

Seuraava, vuorossaan kolmastoista TUHTI-seminaari järjestetään Nuorisokeskus Marttisissa Virroilla. Tämän kertainen TUHTI keskittyy pohdiskelemaan nuorisotyön tulevaisuuden osaamisalueita, peilaa nuorisotyötä koulun, sosiaalityön ja työvoimahallinnon silmin sekä pohdiskelee, mihin tarvitaan eri koulutusasteita.

TUHTI2015-seminaari järjestetään yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston, Marttisen nuorisokeskuksen, Etelä-Pohjanmaan opiston, Humakin, Tampereen yliopiston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Ohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen
TUHTI2015-seminaarin ilmoittautuminen tapahtuu TUHTI2015-verkkosivuilta. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 18.9.2015 klo 16.00 mennessä.