Lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla

Seminaarissa käsitellään asioita, jotka koskettavat laajalti lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaa koskettavia asioita sekä kunnallisella että valtiollisella tasolla. Seminaari on osaa politiikkaohjelman ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyötä jossa arvioidaan lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulemisen tilaa Suomessa.

Seminaarin järjestävät Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma & Nuorisotutkimusverkosto.

Seminaari järjestetään Savoy-teatterissa (Kasarmikatu 46, Helsinki). Seminaari on maksuton sisältäen lounaan.

Sitovat ilmoittautumiset politiikkaohjelman verkkosivuilla 11.3.2011 mennessä www.minedu.fi/politiikkaohjelma

Seminaarin ohjelma (pdf)