Nuorisotutkimusseuran syyskokous

Nuorisotutkimusseuran syyskokous pidetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 404) maanantaina 13.12.2010 klo 17.00.

Ennen syyskokouksen alkua, klo 16-17, järjestetään samassa tilassa kaikille avoin keskustelutilaisuus. YTT Sini Perho alustaa tilaisuudessa  aiheesta Rasisminvastaisuus nuorisotyön haasteena. Alustusta kommentoi Ranskasta tutkimusvaihdosta palannut Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää erityisesti Ranskan rasisminvastaisen kansalaistoiminnan näkökulmasta

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan Nuorisotutkimusseuran toiminnasta tulevana toimintavuotena.

Ilmoittautumiset tarjoilujen vuoksi järjestösihteeri Sarianne Karikolle viimeistään perjantaihin 10.12. klo 12 mennessä.

Nuorisotutkimusseura ry:n syyskokous

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Timo Harrikari avaa kokouksen.

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja puheenjohtajan palkkio

Päätetään Nuorisotutkimusseuran hallituksen ja työryhmien jäsenten kokouspalkkioiden ja puheenjohtajan palkkion suuruudesta vuodelle 2011.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle (LIITTEET 1-2)

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2011.

7. Tilintarkastajien valinta

Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tilikaudelle 2011.

8. Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

LIITE 1 Toimintasuunnitelma 2011 (pdf)
LIITE 2 Talousarvio 2011 (pdf)

Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!