Tyttötutkijatapaaminen II

Tyttötutkijatapaaminen II Helsingissä 3.12.2010, klo 12–16, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, folkloristiikan seminaarihuone (Vuorikatu 3, 3 krs.)

Mitä on nykypäivän tyttötutkimus? Millaisin käsittein ja tulkinnoin tyttöjen elämää ja kulttuuria tutkimuksissa hahmotetaan ja määritellään?
Kansallinen tyttötutkimusverkosto järjestää 3.12.2010 klo 12–16 tutkijatapaamisen Helsingissä. Päivän tarkoitus on keskustella suomalaisesta tyttötutkimuksesta nyt ja tulevaisuudessa.

Tutkijatapaamisessa tarkastellaan monitieteisen tyttötutkimuksen kysymyksiä osallistujien tutkimusaiheiden esittelyjen ja alustusten pohjalta. Tapaamisessa voidaan pohtia esimerkiksi, kuka tai millainen on tyttötutkimuksen tyttö? Mitä "moninaisuus" on tutkimuksessa merkinnyt, entä idea "muuttuvasta subjektiudesta"? Miten tasapainotella tyttöyden konstruktioiden ja tyttöjen itsensä tekemien määrittelyjen välillä, jos näitä voi tutkimuksessa erottaa? Miten tyttötutkimus suhteutuu feminismeihin?

Tyttötutkimusverkosto toivottaa tervetulleiksi kaikki, jotka kokevat tekevänsä tyttötutkimusta. Myös graduvaiheessa olevat opiskelijat voivat osallistua.

Tapaamiseen ilmoittaudutaan lähettämällä esittely (1 sivu) omasta tutkimuksesta 29.10. mennessä. Muistathan myös mainita pääaineesi ja yliopistosi. Esittelyt ottaa vastaan Reija Katainen (reija.katainen[at]jyu.fi).

Päivän alustava ohjelma:

12.15.–12.45 Tervetuloa! Osallistujat esittelevät omat tutkimusaiheensa (5 min.)
12.40. – 16.00.  Alustuksia ja keskustelua
16.00. – 17.00. Tyttötutkimusverkoston tulevaisuuden toiminnan suunnittelua
18.00 Omakustanteinen illanvietto, paikka vahvistetaan myöhemmin.