Työpaja artikkelin kirjoittamisesta kansainväliseen journaaliin

Aika: ke 13.10.2010 klo 10−15
Paikka: Helsinki, Tieteiden talo

Nuorisotutkimusverkosto järjestää kaikille avoimen työpajan tieteellisten artikkeleiden kirjoittamisesta kansainvälisiin journaaleihin. Työpaja järjestetään keskiviikkona 13.10.2010 Helsingissä Tieteiden talolla.

Koulutus- ja käsikirjoitusten työstöpäivässä perehdytään kansainvälisten journaalien toimintatapoihin sekä siihen kirjoittamisprosessiin ja -tapaan, joiden parissa kansainvälisiin journaaleihin kirjoittavat tutkijat työskentelevät. Aamupäivä käytetään asiantuntijapuheenvuoroihin ja keskusteluun aiheesta, iltapäivä puolestaan tutkijoiden artikkelikäsikirjoitusten työstämiseen työryhmissä.

Työpajan vetäjinä toimivat Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää ja professori Pauliina Raento Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitokselta. Suurpäällä on pitkä kokemus Young-journaalin päätoimittajana, Raento puolestaan toimii Political Geography -lehden toimittajana ja Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi Raento toimi vuosia Suomen Maantieteellisen Seuran Terra-lehden päätoimittajana.

***

OHJELMA

Klo 10-12 Kansainvälisten lehtien toimintakäytännöt ja tieteellisen kirjoittamisen konventiot

Puheenvuorot:
Pauliina Raento: Tieto on valtaa: kansainvälisen tutkimusartikkelin kirjoittaminen
Leena Suurpää: Artikkeli tarinana: tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja ”kieliopit”

Klo 12-13 Lounastauko

Klo 13-15 Työryhmätyöskentelyä
Jakaannutaan 2 työryhmään, joissa vetäjien johdolla käsitellään tutkijoiden etukäteen lähettämiä artikkelikäsikirjoituksia (max 4 paperia per ryhmä).

***

Call for Papers - päättynyt!

Tutkijat ja opiskelijat voivat ehdottaa artikkelikäsikirjoituksia työpajaan. Työpajaan otetaan mukaan yhteensä kahdeksan paperia (max 4 paperia/ryhmä), joiden tulee olla englanninkielisiä, kansainvälisiin journaaleihin suunnattuja artikkeliluonnoksia. Etusijalla ovat artikkelit joissa on nuorisotutkimuksellinen lähestymistapa.

Paperien hyväksymisestä ilmoitetaan osallistujille 13.9.2010 mennessä. Käsiteltävät paperit tulee lähettää työryhmän vetäjille ja muille osallistujille noin viikkoa ennen tapahtumaa.

***

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen työpajaan ilman paperia jatkuu 1.10.2010 asti.

Ilmoittautumiset osoitteeseen: toimisto@nuorisotutkimus.fi.

Lisätietoja: järjestösihteeri Sarianne Karikko, sarianne.karikko @nuorisotutkimus.fi, p.020 755 2657