Nuoret ja media -seminaari

Helsingissä 16.9.2010 klo 9-16.30
Järjestäjät: Nuorisotutkimusseura ry, Mediakasvatusseura ry ja Suomen tiedetoimittajain liitto ry

Seminaarin tavoitteena on luoda keskustelufoorumi tutkijoille, toimittajille sekä nuorten parissa toimiville, jossa pohditaan tutkimuksen ja median kautta muodostuvaa kuvaa nuorista ja nuoruudesta sekä toisaalta nuoria aktiivisina mediankäyttäjinä. Vaikka julkisessa keskustelussa nuoret määrittyvätkin usein huoli- tai riskipuheen kautta, huolen/kontrollin kohteina, ovat he myös itse aktiivisia mediasisältöjen tuottajia. Nuoret käyttävät monipuolisesti hyväkseen uusia mediakanavia (esim. Youtube, Irc-galleria, facebook jne.) ja tuottavat sitä kautta uudenlaista nuorisokulttuuria.

***

Ohjelma

klo 9.00-9.30 Ilmoittautuminen ja kahvit

klo 9.30 Tervetuloa!
Moderaattorina digitaalisen median asiantuntija Sonja Kangas

klo 9.40-9.50 Mediakasvatus.fi - uudelleen julkaisu
koordinaattori Anniina Lundvall, Mediakasvatusseura

Sessio 1. Nuorten asema mediakentällä
Sessiossa tutustutaan Argentiinan ja Suomen näkökulmista nuorten näkyvyyteen medioissa: miten nuorista puhutaan sekä miten nuoruutta ilmiönä käsitellään ja kuvataan? Entä miten nuoret itse osallistuvat ja toimivat eri mediakentillä.

klo 9.50-10.50 KEYNOTE
How young people are represented in the media in Argentina. Stereotypes and representations.
Ph.D., Director of Median in School Program Roxanna Morduchowicz, Ministry of Education, Argentina. Head of the Argentinean sub study, Comparative Research on Youth Media Participation, Finnish Academy/ University of Jyväskylä.

Filosofian tohtori Roxana Morduchowicz johtaa päätyökseen Argentiinan opetusministeriössä Koulu ja media - ohjelmaa (escuela y medios). Lisäksi hän johtaa kuluvana vuonna Argentiinassa Suomen Akatemian rahoittamaa ja Jyväskylän yliopiston koordinoimaa tutkimushanketta "Comparative Research on Youth Media Participation". Hän on väitellyt Pariisin yliopistossa aiheenaan lapset ja media.

klo 10.50-11.10 Kommenttipuheenvuoro:
Youth Media Participation - situation in Finland
professori Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto

klo 11.15-12.15 Lounas (omakustanteinen)

Sessio 2. Nuorten mediat
Sessiossa pohditaan nuoria mediankäyttäjinä sekä mediasisältöjentuottajina. Miten nuoret itse käyttävät eri mediakanavia, erityisesti sosiaalista mediaa hyödykseen?

klo 12.15 - 12.45 Nuori lukija - kriisipalaverin vai uuden mahdollisuuden paikka?
Toimituspäällikkö Reetta Räty, Helsingin Sanomat

klo 12.45-13.05 Nuori, luova, vinksahtanut? Näkökulma nuorten omaan medialuovuuteen verkossa
Lyhytelokuva ja puheenvuoro: toimittaja Saara Konttinen, Dvoted.net

klo 13.05-13.20 Nuorten omaehtoinen mediatuotanto - marginaalista kajahtaa
Tutkija Jetta Huttunen (TaM); Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus

klo 13.30-14.00 Kahvitauko

Sessio 3. Nuorison kuva mediassa
Miksi nuoret ja nuoriso nousevat mediajulkisuuteen usein ongelmalliseksi määrittyneiden teemojen kautta? Miten nuoret itse suhtautuvat näihin määrityksiin?

klo 14.00-14.15 Toimittajan näkökulma
Peili-lehden päätoimittaja Matti Välimäki

klo 14.15-14.30 Nuoren mediantekijän näkökulma
Opiskelija Robert Sundman, Nuorten ääni-toiminnassa mukana oleva nuori

klo 14.30-14.45 Tutkijan näkökulma
Tutkija Timo Harrikari, Nuorisotutkimusseura

Sessio 4. Yhteenveto
Miten tutkimustulokset muokkautuvat uutisotsikoiksi? Mikä on tutkijoiden ja toimittajien vastuu nuorisoa koskevien asioiden nostamisessa esiin? Miten lisätä tutkijoiden ja toimittajien välistä vuoropuhelua?

klo 15.00-15.30 Tutkimustuloksista uutisotsikoiksi
Toimittaja, tutkija, freelancekirjoittaja Jakke Holvas

klo 15.30-15.45 Nuoret nuorten ohjelmissa
Projektipäällikkö Victoria Oscarsson, Yle Fiktion

klo 15.45-16.00 Mitä tänään opimme?
Professori Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto

***

Ilmoittautuminen

* Lähetä sähköpostia: ilmoittautuminen(a)mediakasvatus.fi 2.9 mennessä.
* Ilmoita nimesi, mahdollinen maksajan nimi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumero ja mahdollinen ruoka-aineallergia.
* Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijoille on varattu kiintiöpaikat.

***

Hinta
* 20 euroa
* 10 euroa (järjestäjätahojen jäsenistö)
* 0 euroa (opiskelijat, opiskelijakortti esitettävä)

Lisätietoa: Mediakasvatusseura ry.