Polkuja päihdepalveluihin asiakkaan näkökulmasta -webinaari

Teams

Useassa tasossa eri suuntiin vieviä liukuportaita.

Nuorisotutkimusverkostossa on toteutettu Päihdeasiamiestoiminnan tilaama tutkimus, jossa tuotettiin tietoa päihdepalveluun hakeutumisen esteistä ja kannustimista. Selvityksen tarkoituksena oli koota ja tuottaa tietoa päihdepalveluihin ensimmäistä kertaa hakeutuneiden henkilöiden kokemuksista heidän tilanteensa ymmärtämisen lisäämiseksi sekä päihdepalveluihin pääsyn kehittämisen tueksi.

Raportissa keskitytään asiakkaiden äänen esiin tuomiseen ja asiakkaiden tärkeiksi kokemiin teemoihin avun hakemiseen ja vastaanottamiseen liittyen. Tutkimus kohdistui ihmisen elämänvaiheista erityisesti haastavaksi tunnistettuun nuoreen aikuisuuteen.

Raportin julkaisuwebinaarissa keskustellaan päihdepalveluihin liittyvistä kysymyksistä eri näkökulmista.

Järjestäjät

Webinaarin järjestävät EHYT ry., Nuorisotutkimusverkosto ja Päihdeasiamiestoiminta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan Lyyti-lomakkeella. Ilmoittautumisvahvistus sisältää osallistumislinkin.

Alustava ohjelma

9.00 Tervetuloa
Päihdeasiamies Tuula Sillanpää

9.10 Polkuja päihdehoitoon – haastateltujen kokemuksia ja policy brief -suositukset
Hankkeen tutkijat Annastiina Mäkilä, Susanna Jurvanen, Alix Helfer, Helena Huhta, Nuorisotutkimusverkosto
Lyhyitä kysymyksiä (varsinainen keskustelu 10.50 alkaen)

Pyydetyt kommenttipuheenvuorot:

9.50 Läheisten näkökulma
Tiina Haajanen ja Emilia Puistovirta. Palasista eteenpäin -hanke, Sininauhaliitto ja Irti Huumeista ry

10.00 Syrjäytymisen ehkäisyn ja osallistumisen näkökulma
Erityisasiantuntija Riina-Maria Leskelä, Lapset ja nuoret - yksikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö

10.10 Palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulma
Kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma, THL

Tauko 10.20–10.30

10.30 Palveluiden näkökulma
Palveluesimies Tarja Lappi, Jyväskylän kaupunki

10.40 Päihdetoimijoiden (PÄIVYT) näkökulma
Toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen, A-kiltojen liitto

10.50 Yhteistä keskustelua ja yhteenveto
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, Nuorisotutkimusseura

Tilaisuuden päättäminen 11.30 mennessä
Päihdeasiamies Tuula Sillanpää