Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden ohjelmat NUORI2022-tapahtumassa

Jyväskylän Paviljonki

NUORI2022-tapahtuman banneri: taustalla ihmishahmoja, päällä punertava väri ja tapahtuman logo sekä tekstit NUORI 2022 Valtakunnalliset nuorisotyön päivät.

NUORI2022 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Jyväskylässä 26.-27.4.2022. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin järjestämään tapahtumaan odotetaan jopa 2000 nuorisoalan ammattilaista, vaikuttajaa ja toimijaa.

NUORI2022-tapahtumaan ohelmaa järjestää koko nuorisoalan kenttä. Seminaariohjelmaa on tarjolla kymmenien tuntien edestä ja se tarjoaa kattavasti tietoa alan ajankohtaisimmista uutisista, tuoreimmista tutkimuksista ja uusimmista menetelmistä.

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita on mukana sekä Nuorisotutkimusverkoston yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämissä että muiden organisaatioiden järjestämissä ohjelmissa asiantuntijoina. Alle on koottu kaikki ohjelmat, joissa tutkijoitamme esiintyy.

Tapahtuman koko ohjelma löytyy tapahtuman omilta sivuilta.

Nuorisotutkimusverkoston järjestämät ohjelmat

Arki poikkeustilassa. Miten nuorten arki on sujunut korona-aikana ja miten palvelut ovat tukeneet nuorten arkea?

Tiistaina 26.4. klo 12–13 (Kisko, Veturitallit)

Järjestäjä: Nuorisotutkimusverkosto

Ohjelmanumero lisää ymmärrystä korona-ajan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin, arkeen ja palveluihin. Tiedon avulla voi ymmärtää sitä, mitä koronan jälkipyykki vaatii nuorten palveluilta.

Ohjelmaosio perustuu Nuorisotutkimusverkoston käynnissä olevan Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen tuloksiin.

Puhujat:

Alix Helfer, tutkija
Lotta Haikkola, akatemiatutkija
Sami Myllyniemi, nuorisotutkija

OMASTA YHTEISEKSI – nuorisotyön opetussuunnitelma nuorisotyön kehittämisen välineenä

Tiistaina 26.4. klo 13.30–14.30 (Kisko, Veturitallit)

Järjestäjä: Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotyön opetussuunnitelma (NUPS) on nuorisotyön kehittämisen työkalu, jota on Suomessa kehitetty kymmenen vuoden ajan. Se on esimerkki käytännön kehittämisen ja tutkimuksen yhteistyöstä tavalla, jossa kumpikin kumppani on tasavertainen. Se on alan kirjallisuudessa tunnustettu merkittäväksi eurooppalaiseksi esimerkiksi siitä, miten nuorisotyö kuvaa toimintaansa. Mukana kehittämisessä on ollut kuntia Savukoskelta Helsinkiin.

Pääset tutustumaan nuorisotyön opetussuunnitelman ideaan ja kuulet kolmen kaupungin kokemuksia NUPS-prosessin toteuttamisesta ja NUPSin roolista varsinaisen prosessin jälkeen. Tuoreimpana prosessi on toteutettu Helsingissä vuosien 2019-2020 aikana, jossa mukana on ollut Nuorisotutkimusseuran tutkija koko prosessin ajan. Tällaisenaan se on yksi viime vuosien keskeisimmistä satsauksista nuorisotyön tutkimukseen.

Ohjelma liittyy Nuorisotutkimusseuran tutkimustoimintaan kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunassa ja erityisesti Nuorisotyön opetussuunnitelmaan (NUPS).

Puhujat:

Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura
Eila Kauppinen, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura
Mikko Vatka, Helsingin nuorisoasiainjohtaja
Sini Perho, suunnittelija, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut
Salla Juha, hankekoordinaattori, Lappeenrannan nuorisotoimi
Viljami Kinnunen, nuoriso-ohjaaja, Kokkolan kaupungin nuorisotoimi
Kimmo Hölkki, Lappeenrannan vs. nuorisotoimenjohtaja

Nuorisotutkimusverkoston yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämät ohjelmat

Kestävä tulevaisuus – millainen se on ja mikä on tie sinne nuorten mukaan?

Tiistaina 26.4. klo 10-11 (Wolmar, Paviljonki)

Järjestäjät: Nuorisotutkimusverkosto & Valtion nuorisoneuvosto

Minkälaiset ratkaisut ovat nuorten mielestä oikeudenmukaisia tai toivottavia, kun ilmastonmuutokseen sopeudutaan? Millaisia ilmastopoliittisia toimenpiteitä nuoret pitävät tehokkaina, millaisia asioita Suomen valtion pitäisi edistää ja mistä asioista emme ainakaan saisi luopua – tuli mitä tuli?

Vuoden 2021 Nuorisobarometrin teemana on kestävä kehitys ja ilmasto. Tulokset julkaistaan maaliskuussa 2022. Nuorisotutkimusseuran ohjelmassa NUORI2022-tapahtumassa käsittelemme barometrin tulosten pohjalta manner-Suomessa asuvien nuorten asenteita, arvoja ja näkemyksiä. Teemoina ovat ympäristötieto ja sen lähteet, ilmastotunteet, kulutuskäyttäytyminen ja toiminta yhdessä muiden kanssa.

Puhujat:

Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura ry
Anssi Pirttijärvi, suunnittelija, Valtion nuorisoneuvosto

Nuorten harrastaminen Suomessa – tutkimustietoa ja toimintatapoja

Keskiviikkona 27.4. klo 9.30–10.30 (Wilhelm, Paviljonki)

Järjestäjät: Helsingin kaupunki ja Nuorisotutkimusseura

Ohjelma tarjoaa tutkittua, tuoretta tietoa lasten ja nuorten harrastamisesta esittelemällä harrastamisen muuttuvaa kuvaa ja sen yhteiskunnallista perustelua. Lisäksi luvassa käytännön esimerkkejä osallistavan, matalan kynnyksen harrastamisen toimintamallien toteuttamiseksi kaiken kokoisissa kunnissa. Tavoitteena on idealamppujen syttyminen niille, jotka vastaavat harrastustakuun ja muun harrastustoiminnan toteuttamisesta omassa kunnassaan ja miettivät, mitä kuntatyöntekijävetoinen koordinointivastuu voi tarkoittaa.

Puhujat:

Mikko Salasuo, dosentti, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura
Sanna Tolvanen, koordinaattori, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut
Laura Arala, Enemmän yhdessä -hankkeen projektipäällikkö, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut
Ritva Varelius, koordinaattori, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut
Katja Asikainen, vaikuttamisen asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden esiintymiset muiden järjestämissä ohjelmissa

Nuorisokulttuuri ja päihteet ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Tiistaina 26.4. klo 15–16 (Elsi, Paviljonki)

Järjestäjä: Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta EHYT ry

Seminaarissa Mikko Salasuo luotsaa kuulijoita nuorten päihdekäyttökulttuurien äärelle. Mikä tässä ajassa on uutta ja mikä ei ole muuttunut? Miten suhtautua kannabiksen ja nuuskan lisääntyneeseen käyttöön nuorten keskuudessa? Salasuo keskittyy puheessaan historialliseen perspektiiviin nuorison päihdekäyttökulttuurien muutoksissa. Hän peilaa tämän päivän tilannetta vuosikymmenten takaisiin ilmiöhin ja pyrkii havainnollistamaan sitä, mikä tässä ajassa on oleellista.

Hanna Heikkilä kertoo eurooppalaisista laatustandardeista, joiden kautta ehkäisevää päihdetyötä on viime vuosina pyritty kehittämään. Hän myös luotsaa tulevaisuuteen ehkäisevän päihdetyön vaikuttavien menetelmien osalta. Toimivatko joukkotiedotuskampanjat, yhteisö-toimintamallit vai mitä kannattaa tehdä?

Puhujat:

Mikko Salasuo, dosentti, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Hanna Heikkilä, Alue- ja järjestötyön osaston päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Miksi nuorisotyötä tarvitaan kouluissa ja oppilaitoksissa? Varför behövs ungdomsarbete i skolor och läroanstalter?

Keskiviikkona 27.4. klo 13–14 (Wivi, Paviljonki)

Järjestäjä: Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa / Organisatör: Kompetenscenter Nuoska

Nuorisotyö on mennyt kouluihin ja oppilaitoksiin. Osallistuja pääsee keskittymään toimivan nuorisotyön peruskysymyksiin Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma soveltuu esimerkiksi heille, jotka haluavat kehittyä oman työnsä perustelemisessa monialaisessa kasvattajayhteisössä. Ohjelma on paneelikeskustelu. Ohjelman aikana vastataan kysymyksiin: a) Miksi nuorisotyötä tarvitaan? b) Miksi nuorisotyö toimii? c) Miksi nuorisotyötä juuri kouluissa ja oppilaitoksissa? d) Mitä osataan sanoa Nuoskan kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen? Keskustelussa käytetään tausta-aineistona jo olemassa olevaa julkaistua tutkimustietoa, sekä Nuoskan kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana tuotettua tietoa.

Ohjelma liittyy Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaan osaamiskeskus Nuoskassa (nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa).

Ohjelma on kaksikielinen.

Under programmet ger vi svar på följande frågor: Varför behövs ungdomsarbete? Varför fungerar ungdomsarbete? Varför behövs ungdomsarbete i skolor och läroanstalter? Vad kan vi säga efter Nuoskas två första verksamhetsår? Programmet är en paneldiskussion.

Programmet är tvåspråkigt. Varje föreläsare använder sitt eget modersmål.

Puhujat/foreläsare:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö, Juvenia
Anna Siegfrids, projektikoordinaattori, Åbo Akademi
Eila Kauppinen, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura/Ungdomsforskningssällskapet

Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja -paneelikeskustelu

Keskiviikkona 27.4. klo 13–14 (Wolmar, Paviljonki)

Järjestäjä: Jyväskylän Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut elävät murroksessa. Korona laantuu, mutta sote tulee, ilmastokriisi on jo. Ennaltaehkäisevän ja kohdennetun nuorisotyön rajat ja liittymät ovat liikkeessä. Murros heittää ison kysymyksen toimialan ammattilaisille jaetusta ja yhteisestä työtämme koskevasta käsityksestä. Kasvattajia, korjaajia, luotsaajia, vaikuttajia? Mikä on jyväskyläläisen ja keskisuomalaisen nuorisotyön käytäntöratkaisu murroksen haasteisiin?

Tilaisuuden kaikki osallistujat pääsevät elämään kohottavan keskustelun, joka täyttää klassiset määreet, ethos, pathos, logos. Keskustelun tietoperusta on marraskuussa 2021 Nuorisotutkimusverkoston julkaiseman kahdenkymmenen keskisuomalaisen nuorisotyöntekijän ja kymmenen nuorisotyöntutkijan yhteisteos Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja (toim. Tommi Hoikkala).

Puhujat:

Katariina Soanjärvi, Jyväskylän kaupungin nuorisopäällikkö
Jorma Nieminen, Jyväskylän nuorisopalvelujen kehittämisasiantuntija
Tommi Hoikkala, tutkimusprofessori emeritus, Nuorisotutkimusverkosto
Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu