Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen julkistustilaisuus

Verkko

Kuulokkeet värikästä tiiliseinää vasten.

Kuva: Unsplash.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusten sarja käsittelee 7-29 -vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, harrastamiseen ja liikuntaan. Vuoden 2020 vapaa-aikatutkimuksen painotuksena ovat lasten ja nuorten kulttuurin, taiteen ja median harrastaminen, joita tarkastellaan erityisesti tutkimuksen tilasto-osiossa. Laajempana läpäisevänä teemana on harrastaminen ylipäätään.

Vuoden 2020 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on edeltäjiään laajempi ja monipuolisempi kokonaisuus. Perinteisen tilasto-osion ohella mukana on kaksi tutkimusartikkelia ja kaksi tausta-artikkelia. Laajennuksen tarkoituksena on tehdä vapaa-aikatutkimuksesta entistä kattavampi kokonaisteos, jossa lasten ja nuorten vapaa-aikaan aukeaa useampia sekä määrällisiä että laadullisia näkökulmia.

Teoksen toimittajan Mikko Salasuon kirjoittamassa tausta-artikkelissa käsitellään nuorten vapaa-ajan harrastamisesta käytyä yhteiskunnallista ja tutkimuskeskustelua sotien jälkeen. Esiin nousee monia samoja kysymyksiä kuin 2020-luvulla toteutettavan “Suomen-mallin” yhteydessä. Tilasto-osiossa (kirj. Mikko Salasuo, Kai Tarvainen ja Sami Myllyniemi) tarkastellaan lasten ja nuorten kulttuurin, taiteen ja median harrastamista esimerkiksi medioituneen vapaa-ajan, ruutuajan ja netinkäytön sekä kiusaamisen, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun näkökulmista. Tilasto-osiota täydentävät Janne Poikolaisen artikkeli lasten ja nuorten musiikkifaniudesta sekä Harri Homin, Maarit Kinnusen ja Antti Honkasen artikkeli nuorten elävän musiikin kuluttamisesta. Timo Kopomaan ja Mikko Salasuon tausta-artikkelissa syvennytään muistitietoaineiston pohjalta “höntsäämiseen”.

Ilmoittautuminen

Julkistustilaisuus järjestetään 5.5.2021 klo 9–11 Videonet-etätilaisuutena. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Webropol-lomakkeella.

Ohjelma

9.00 Tilaisuuden avaus Santeri Lohi, valtion nuorisoneuvosto

Valtiovallan tervehdys, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko

9.10 Tulosten esittely: Mikko Salasuo ja Kai Tarvainen, Nuorisotutkimusverkosto

Musiikkiesitys, Kieran Atticus

9.55 Artikkelin esittely ”Intohimona musiikki – näkökulmia lasten ja nuorten musiikkifaniuteen ja sen tunnuslukuihin”: Janne Poikolainen, Nuorisotutkimusverkosto

10.15 Valtion nuorisoneuvoston politiikkasuositukset: Amanda Pitkänen ja Suvi Mäkeläinen

Runoesitys, nuoret lavarunoilijat Iiris Laisi ja Aatos Ketvel

10.30 Keskustelua

11.00 Tilaisuuden päättäminen

Teoksen tiedot

Mikko Salasuo (toim.) Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020
Teos on ennakkomyynnissä Nuorisotutkimusseuran verkkokaupassa.

Vapaa-aikatutkimuksen 2020 julkaisevat Nuorisotutkimusverkosto ja valtion nuorisoneuvosto.

Lisätietoa Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta.

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 toimintaa. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Lue myös: Kaikki Nuorisotutkimusseuran ohjelmat teemavuodessa.

Teksti: Tutkitun tiedon teemavuosi 2021.