Nuorisotutkimusverkoston ohjelmaosiot NUORI2020-tapahtumassa

Tampere-talo

Nuorisotutkimusverkosto osallistuu Allianssin ja Kirkkohallituksen järjestämille NUORI2020 - valtakunnallisten kasvatuksen ja nuorisotyön päiville Tampereella 14.-16.1.2020. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita on mukana järjestämässä neljää ohjelmaosuutta, joiden lisäksi osallistumme päiville näytteilleasettajana.

Nuoret taidetta testaamassa -hankkeen esittäytyminen

Tiistai 14.1. klo 11–13 ja 15-17
Nuorisotutkimusseuran julkaisumyyntipiste (C3)

Erikoistutkija Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto) ja tutkija Maaria Hartman (Nuorisotutkimusverkosto)

Hankkeen tutkijat kertovat tietoiskuin juuri valmistuneesta tutkimuksestaan, jossa he tarkastelevat nuorten taidevierailukokemuksia ja kulttuurista osallisuutta Taidetestaajat-hankkeessa. Hankkeen aineisto kerättiin ryhmähaastatteluilla ja osallistuvalla havainnoinnilla Taidetestaajat-taidevierailuretkillä eri puolilla Suomea. Myyntipisteellä on ennakkomyynnissä hankkeen tutkimusjulkaisu Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa, jonka varsinainen julkistaminen tapahtuu Educa-messuilla 24.1.

Lisätietoa Nuoret taidetta testaamassa-hankkeesta.

Youth Work in 2030 - Views of Digitalization and Future of Youth Work

Tiistai 14.1. klo 15–16
Sonaatti 2

Tomi Kiilakoski, Senior Researcher, Finnish Youth Research Network and representative of Verke, National Centre of Expertise for Digital Youth Work in Finland (TBC)

How will youth work look like in 2030? All digital? Virtual realities and chatbots? Or something very different?

Mitä milleniaaleille kuuluu? Mistä he haaveilevat, mikä heitä askarruttaa? – Nuoret ajassa -tutkimushankkeen tuloksia

Keskiviikko 15.1. klo 14–15.30
Duetto 1                                       

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari (Nuorisotutkimusverkosto), tutkija Jenni Lahtinen (Nuorisotutkimusverkosto), yliopistonlehtori Päivi Armila (Itä-Suomen yliopisto), yliopistonlehtori Mari käyhkö (Itä-Suomen yliopisto) ja akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti (Oulun yliopisto).

Ohjelmaosio rakentuu Nuoret ajassa -hankkeen tutkimustulosten esittelyyn ja niiden yhteiskunnallisen merkityksen pohdintaan. Nuoret ajassa -tutkimushanke on Suomessa harvinainen laadullinen seurantatutkimus vuonna 2000 syntyneistä nuorista.

Lisätietoa Nuoret ajassa -hankkeesta.

Nuorisotutkimuksen ajankohtaiskatsaus

Keskiviikko 15.1. klo 16–17.30
Sopraano

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, erikoistutkija Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija Mikko Salasuo ja tutkija Teemu Vauhkonen
Nuorisotutkimusverkosto

Mitä nuorisotutkijat ovat viime aikoina puuhanneet? Mitä nuorisotyön näkökulmasta kiinnostavaa on viime vuoden aikana tehty? – Näihin kysymyksiin löytyy vastaus osiosta, jossa esitellään kolmea nuorisotyön näkökulmasta kiinnostavaa tutkimusta. Tarkastelun kohteena ovat nuorten koulutusvalinnat, nuorten harrastustakuun toteutuminen sekä ikuisuuskysymys siitä, mitä nuorisotyö on ja miten sitä voi kuvata ulkopuolisille.

Mistä hyvää elämää voidaan ammentaa myös työn ja koulutuksen ulkopuolella ja ulkopuolelle? Muutostarpeet nuorten näkökulmasta 2020-luvulla

Torstai klo 9–10.30
Iso Sali

Erikoistutkija Anu Gretschel ja tilastotutkija Sami Myllyniemi
Nuorisotutkimusverkosto

Hyvä elämä, hyvä yhteiskunta on kaiken muun toiminnan filosofisen perusta. Esityksessä kerrotaan, mitä on hyvä elämä ja hyvä yhteiskunta työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten näkökulmasta. Mitä yhteiskunnan kannattaisi tehdä toisin? Entä millaisiin elämäntilanteisiin, haasteisiin tai palveluihin kehittämistarpeet eniten liittyvät? Mihin ollaan menossa ja miltä tulevaisuus näyttää? Nuorisobarometri tarjoaa trenditietoista tulevaisuudenkuvaa tavoittamalla vuosittain noin 2000 nuorta. Siihen päälle tavoitimme etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa parin viime vuoden aikana työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria: 117 nuorta osallistui etsivien haastatteluun, joista 35 lisäksi tutkijan syvähaastatteluun ja 50 nuorta antoi rekisteriaineistonsa tutkimuskäyttöön. Yhteiskunta näyttää hyvin erilaiselta (ei niin hyvältä), kun sitä katsotaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten näkökulmasta ja vielä astetta huonommalta, kun työn ja koulutuksen ulkopuolelta asiaa kommentoivat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat. Mistä aineksista ja millaisista teoista koostuisi hyvä elämä kaikille?

Lisätietoa Nuorisobarometrin erillisnäyte -hankkeesta.