Syyskokous 2019

Allianssi-talo (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki, kokoustila Kerho & Leiri

Nuorisotutkimusseuran syyskokous pidetään Allianssi-talon Kerho & Leiri -kokoustilassa perjantaina 29.11.2019 klo 13. Syyskokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset sääntömääräiset asiat.

Kokous on avoin kaikille Nuorisotutkimusseuran jäsenille, eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Esityslista

§ 1 Kokouksen avaaminen
Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Päivi Honkatukia avaa kokouksen.

§ 2 Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

§ 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen esityslista.

§ 5 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden sekä hallituksen kokouspalkkioiden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle (LIITTEET 1-2)
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen kokouspalkkiot vuodelle 2020.

§ 6 Tilintarkastajien valinta
Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tilikaudelle 2020.

§ 7 Hallituksen jäsenten valinta
Valitaan seuraavalle kalenterivuodelle hallituksen puheenjohtaja, 6–10 varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

§ 8 Muut asiat

§ 9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet

LIITE 1 Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020 (pdf)
LIITE 2 Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2020 (pdf)