Pitääkö nuorena uskaltaa? -ohjelmaosio Tieteen päivillä

Pieni juhlasali, Helsingin yliopiston päärakennus

Nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen kaikista ikäryhmistä positiivisimmin. Edessä oleva elämä ei kuitenkaan näyttäydy nuorille pelkästään lukuisina mahdollisuuksina ja valintoina. Sekä aikuisisilla että nuorilla itsellään on normatiivisia odotuksia nuoruudesta. Osana Tieteen päivien ohjelmaa järjestettävässä sessiossa pohditaan nuoriin ja hyvään elämään kohdistuvia odotuksia historiallisesti sekä avataan tämän päivän nuorten haasteita. Miten hyvin nykynuoret uskaltavat tunnistaa omia kapasiteettejaan?

Ohjelmaosion puheenjohtajana toimii erikoistutkija, dosentti Päivi Berg (Nuorisotutkimusseura)

Puheenvuorot

Oikeus nuoruuteen ja aikuistumisen karikot
Nuorten turvatalotoiminnan johtaja, dosentti Leena Suurpää (Suomen Punainen Risti)

”Kun kukaan ei näe saatan tanssia tai itkeä” – Taidelähtöisten menetelmien mahdollisuudet auttaa nuoria kommunikoimaan ei-normatiivisia sukupuolen esityksiä turvallisesti
Akatemiatutkija, dosentti Tuija Huuki (Oulun yliopisto)

Nuoret historiallisten murrosten etujoukkoina
Vastaava tutkija, dosentti Mikko Salasuo (Nuorisotutkimusverkosto)