Julkistustilaisuus: Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, auditorio XII


Tervetuloa tiistaina 6.11. klo 14-15.30 julkistustilaisuuteen: Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2018

Tietoa nuorista tarvitaan yhteisöelämän eri alueilla. Nuorisotutkimusta on tehty useamman vuosikymmenen ajan, ja ala kehittyy edelleen. Vielä ei ole kuitenkaan julkaistu perusteosta nuorisotutkimuksen menetelmistä ja sen asemasta Suomen tiedekentässä.

Tässä tutkimuspohjaisessa kirjassa esitellään käytännönläheisesti nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön tutkimuksen metodologiaa ja tutkimusmenetelmiä koskevia pohdintoja sekä tutkimuksen raportointiin liittyviä kysymyksiä. Teos antaa välineitä lukea, ymmärtää ja arvioida tutkimustietoa. Kussakin luvussa pohditaan käytännöllisten esimerkkien kautta tutkimusmenetelmien näkymistä tutkijan työssä sekä sitä, millaisia ongelmia nuoria ja heidän parissaan tehtävää työtä tutkiva joutuu kohtamaan.

Tilaisuudessa julkaistava teos kokoaa ensi kertaa yhteen keskeisimmät tutkimusmenetelmät, joiden avulla nuoria ja nuorisotyötä on tutkittu Suomessa. Näin teos osaltaan paikantaa nuorisotutkimuksen asemaa suomalaisessa tiedekentässä. Kirjaan on kirjoittanut laaja joukko nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön tutkimuksen ansioituneita tutkijoita, jotka edustavat eri tieteenaloja ja lähestymistapoja. Teos esittelee tutkimusprosessin eri vaiheita tutkimuskysymysten asettamisesta aina tutkimustulosten julkistamiseen. Kirja tarjoaa välineitä lukea, ymmärtää ja arvioida tutkimustietoa. Tilaisuudessa kirjaa esittelevät ja siitä keskustelevat sen toinen toimittaja, nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia sekä kirjaan kirjoittaneet VTM, FM (väit.) Riikka Taavetti ja tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii yliopistonlehtori Tarja Tolonen.

Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 206. ISBN 978-951-768-625-9, KL 30.12

Kirjaa saa sen ilmestyttyä kirjakaupoista, Vastapainosta ja Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumisia.

Tervetuloa!