Nuorisotutkimusseuran kevätkokous

Tieteiden talo, sali 405 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Tervetuloa Nuorisotutkimusseuran kevätkokoukseen! Kevätkokouksessa esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016 sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Ilmoittautuminen

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tarjoilumäärien mitoittamiseksi tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan Lyyti-lomakkeella maanantaihin 21.5. klo 15 mennessä. 

Tervetuloa!

Nuorisotutkimusseuran kevätkokous

Torstaina 24.5.2018 klo 16
Tieteiden talo, sali 405 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Esityslista

§ 1 Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Antti Häkkinen avaa kokouksen.

§ 2 Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

§ 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen esityslista.

§ 5 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2017 (LIITTEET 1-4)

Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot vuodelta 2017.

§ 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2017.

§ 7 Talousarvion päivittäminen vuodelle 2018 (LIITE 5)

Päätetään talousarvion päivittämisestä vuodelle 2018.

§ 8 Kokouksen päättäminen


Liitteet

LIITE 1 Tilinpäätös vuodelta 2017
LIITE1b Tilinpäätöksen allekirjoitukset
LIITE 2 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2017
LIITE 3 Tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 2017
LIITE 4 Toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2017
LIITE 5 Päivitetty talousarvio vuodelle 2018