Nuorisotutkimusverkoston avoin tutkijaseminaari: Nuoret ja palvelut

Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, Helsinki

Viime vuosina nuorisotutkimuksen piirissä on virinnyt kiinnostus aikuistuvien nuorten asemaan palveluissa, mikä liittyy nuoruuden, palvelujärjestelmän ja työmarkkinoiden muutoksiin. Tutkimuksissa on pyritty etsimään vastauksia siihen, miten nuorten aikuisten itsensä mielestä palvelut vastaavat heidän tarpeitaan, minkälaisia asemia heille on tarjolla palveluissa ja millä tavoin nuorten tieto ja näkemykset tulevat näkyviksi palveluiden tarjoajien toiminnassa. Tällaisiin kysymyksiin paneudumme myös toukokuussa järjestettävässä avoimessa tutkijaseminaarissa, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella ja saada palautetta käynnissä olevaan nuoruutta ja palvelujärjestelmää käsittelevään tutkimukseen.

Seminaarissa ei kuulla esitelmiä, vaan aika käytetään keskusteluun, jota käydään etukäteen lähetetyn seminaarimateriaalin pohjalta. Kaikki ilmoittautuneet saavat materiaalin tutustuttavakseen noin viikkoa ennen seminaaria. Kullekin paperin esittäjälle on nimetty ulkopuolinen kommentaattori, ja aikaa on varattu myös yleiselle keskustelulle ja vertaiskommentoinnille.

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa seminaarin yhteistyössä Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ) -hankkeen kanssa. Konsortiohanke on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ohjelmaa Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Hankkeen tavoitteena on kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Seminaarin avaa PROMEQ -hankkeen tutkijoiden Sanna Aaltosen ja Antti Kivijärven alustus verkkoryhmäkokeilusta osana kohdennettuja nuorisopalveluja.

Ilmoittautuminen

Seminaariin on ilmoittautunut maksimimäärä osallistujia ja ilmoittautuminen on päättynyt.

Seminaarin ohjelma

10.00                   Alkusanat: erikoistutkija Sanna Aaltonen ja tutkijatohtori Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusverkosto

10.15–11.00       Sami Ylistö, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto: Hyvä paha aktivointi – Aktivointitoimenpiteiden arviointi pitkäaikaistyöttömien nuorten näkökulmasta
Kommentaattori: tutkija, tietokirjailija Jaana Lähteenmaa, Tampereen yliopisto

11.00-11.45       Lotta Haikkola, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusverkosto: Making labouring citizens: young people in employment and career guidance services
Kommentaattori: tutkija, tietokirjailija Jaana Lähteenmaa, Tampereen yliopisto

11.45–12.30      Lounas

12.30–13.15       Iida Kauhanen, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto: "It's like talking to a wall. A wall can also hear, but it doesn't listen." Unaccompanied minors' experiences of being heard within the services provided to them.
Kommentaattori: tutkijatohtori Veronika Honkasalo, Nuorisotutkimusverkosto

13.15–14.00       Mirja Määttä, tutkija, Ely-keskus: Ohjaamo-toiminnan vaikutuksia koskeva tutkimussuunnitelma

Kommentaattori: erikoistutkija Päivi Berg, Nuorisotutkimusverkosto

14–14.15            Iltapäiväkahvi

14.15–15.00       Anne Surakka, tutkija, Sokra/Diakonia-amk ja Reija Paananen, tutkija, Sokra/Diakonia-amk.: Valmennuspajatoiminnan hyvinvointivaikutukset ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö
Kommentaattori: erikoistutkija Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusverkosto

15.00–15.45       Matilda Wrede-Jäntti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto ja Isabella Korhonen, opiskelija, Helsingin yliopisto: Nuorten työpajavalmentautujien kokemukset työpajan hyödyistä
Kommentaattori: yliopistonlehtori Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto

15.45                   Päätössanat: erikoistutkija Sanna Aaltonen ja tutkijatohtori Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusverkosto

16.00                    Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:

Sofia Laine
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Lämpimästi tervetuloa!