Anni Rannikon väitöstilaisuus

Joensuun yliopisto, Metria, M101

YTM Anni Rannikon sosiologian alaan kuuluva väitöskirja Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 20.4. klo 12.

Vastaväittäjänä toimii yksikönjohtaja, VTT Kaarlo Laine Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöstä sekä kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöskirja julkaistaan Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa.