Uuden työn markkinoilla -päiväseminaari

Andorra & Dubrovnik Lounge & Lobby (Eerikinkatu 11)

Miltä pätkätyötä tekevän arki tuntuu? Millaiseksi elämä rakentuu, kun työ koostuu toimeksiannoista ja keikoista, vuokratuoliyrittäjyydestä ja matalapalkkatöistä? Vaihtuvat työtilanteet raamittavat arkea niin ajallisesti kuin taloudellisesti: Miten erottaa työ- ja vapaa-aika? Entä tuleeko työllä toimeen?

Uuden työn markkinoilla -päiväseminaarissa pohditaan nuorten aikuisten työllistymistä ja työntekoa. Uuden työn markkinat tarkoittavat sitä todellisuutta, johon moni työuransa vasta aloittava törmää: tarjolla on lyhyitä, osa- ja määräaikaisia työsuhteita, toimeksiantoina tehtäviä keikkatöitä ilman työsuhdetta sekä työtä itsensätyöllistäjänä tai yrittäjänä.

Monella nuorella aikuisella onkin yhtä aikaa erilaisia toimeentulon lähteitä. Toisin sanottuna heidän asemoitumisensa työmarkkinoilla on moninainen. Toimeentulon muotojen kirjon lisäksi nuoria yhdistää se, että työn perässä muutetaan, useasti myös pakosta. Muuttoliike vie idästä ja pohjoisesta länteen ja etelään. Pois rakennemuutosalueilta, kohti kasvukeskuksia ja korkeakoulukaupunkeja.

Uuden työn markkinoilla -päiväseminaarin tarjoaa Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla -hanke (2015-2017), jossa on tutkittu Kymenlaaksossa asuvia tai sieltä pääkaupunkiseudulle muuttaneita nuoria aikuisia. Ajolähtö-tutkimushanke valottaa heidän elämäänsä ja valokuvan, journalismin ja etnografisen tutkimuksen keinoin.

Jokaisen tutkimukseen osallistuneen 41 nuoren aikuisen tarina on omanlaisensa. Heitä kuitenkin yhdistävät paitsi työelämään liittyvä epävarmuus, myös vahva usko tulevaisuuteen ja luottamus elämän kantokykyyn. Usea heistä on lähtenyt työn ja koulutuksen perässä pois, osa palannut takaisin ja moni myös jäänyt kotiseudulleen. Hankkeessa on pohdittu myös tätä.

Seminaari on Ajolähtö-hankkeen loppuseminaari, jossa esitellään hankkeen keskeisimpiä tutkimustuloksia ja käydään keskustelua niiden pohjalta.

Seminaarissa esitetään hankkeessa tuotettu Sami Perttilän dokumentti nuorista aikuisista uuden työn markkinoilla. Nähtävänä on myös Perttilän valokuvia sekä hänen yhdessä hankkeen toimittajan Terhi Hautamäen Suomen Kuvalehteen kanssa tekemiä lehtiartikkeleita. Paneelikeskustelussa käsitellään erilaisia työllistymisen muotoja, etenkin itsensätyöllistämistä. Asiantuntijoiden puheenvuoroissa taas paneudutaan lähtemisen pakon tematiikkaa.

Ohjelma

10.00–10.30 Aamukahvi
10.30–11.00 Avauspuheenvuoro, Anu-Hanna Anttila, projektin johtaja
11.00–11.30 Sami Perttilän dokumentti nuorista aikuisista uuden työn markkinoilla
11.30–12.30 Paneelikeskustelu erilaisista työllistymisen muodoista
12.30–13.30 Lounas
13.30–13.45 Näyttelijät esittävät blogiteksteihin perustuvan dialogin
13.45–15.00 Jäämisen ja lähtemisen teema (puheenvuorot ja keskustelu)
15.00–15.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto
15.30–16.00 Lasillinen yhdessä

Tervetuloa!

Anu-Hanna Anttila
Ajolähtö-hankkeen vastuullinen johtaja

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtumaan Lyyti-lomakkeella.

Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -ohjelmassa on rahoitettu toimittajien ja tutkijoiden yhteishankkeita,
jotka pyrkivät lisäämään ymmärrystä yhteiskunnan eriarvoistumisesta tehden teemaan liittyvää tutkimusta
ja tuoden tutkimuksen tuloksia julkisuuteen. Perinteisen tutkimustiedon tuottamisen lisäksi Ajolähtöhankkeessa
tuotettuja yhteistyöartikkeleita on julkaistu Suomen Kuvalehdessä (2016–2017), ja ne ovat vapaasti luettavissa lehden sähköisestä versiosta. Hanke ylläpitää myös Ajolähtö-blogia Suomen Kuvalehden alustalla vuoden 2017 loppuun saakka.