Mitä mieltä!? Lastensuojelun, mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapinnat III monitieteiset lastensuojelun tutkimus- ja kehittämispäivät

THL, Mannerheimintie 166, Helsinki

Mitä on mieli ja mitä mieltä sitä on avata? Mieltä ja mielenterveyttä uhkaavat monet seikat, mutta myös mieltä vahvistavia elementtejä on ympärillämme runsaasti. Mielenterveys ei rajoitu vain kysymykseksi lasten ja nuorten tai aikuisten ja vanhempien hyvinvoinnista, vaan se liittyy vahvasti koko yhteisön ja perheen hyvinvointiin, kulttuuriin ja talouteen.

Seminaarissa avataan useita näkökulmia ilmiön ymmärtämiseksi. Mielenterveyden kysymyksiä voidaan tarkastella esimerkiksi historian, kulttuurin, psykiatrian, sosiologian, oikeustieteen ja tilastotieteen viitekehyksissä. Samalla voidaan avata sukupolvinäkökulman ja vastavuoroisuuden kysymyksiä, sekä pohtia, mitkä tekijät luovat otolliset olosuhteet mielen tasapainolle, selviytymiselle ja resilienssille.

Päivät koostuvat esityksistä, työryhmätyöstä sekä päivien aikana työstetystä kannanotosta. Tavoitteena on toimittaa referee-julkaisu päivien esitysten ja työryhmien työskentelyn pohjalta.

Tutkimuspäivien ohjelma ja työryhmien tiedot löytyvät THL:n tapahtumasivulta: https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3174655.

Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki (paikkoja max. 180).

Tilaisuus on maksuton ja sitä voi myös seurata suorana verkkolähetyksenä tai myöhemmin tallenteena.

Järjestäjät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto (SOSNET), Lapsuudentutkimuksen seura, Nuorisotutkimusseura, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys sekä hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE).

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päiville tapahtuu oheisen linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/28BF4D2ADCAE0B28.par.

Ilmoittautuminen on avoinna 21.11. asti tai kunnes paikat ovat täynnä (max. 180 paikkaa).
Kyselyt ja ilmoittautumisten peruutukset: Tuomas Sarparanta, etunimi.sukunimi@thl.fi.