Sinikka Selinin väitöstilaisuus: Mikä sinusta tulee isona?

Helsingin yliopisto, päärakennus, auditorio XII

FM Sinikka Selin väittelee 31.3.2017 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta Mikä sinusta tulee isona? - Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä (What do you want to be when you grow up? Educational and occupational aspirations in 1950s and 1960s Helsinki). Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII (Unioninkatu 34). Vastaväittäjänä on yliopistonlehtori, FT Arto Nevala, Itä-Suomen yliopisto, ja kustoksena on professori Juha Siltala. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Väitöskirja julkaistaan Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa ja sitä voi ostaa Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta 31.3. alkaen. Väitöstilaisuudesta kirjaa voi ostaa tarjoushintaan.

”Autonasentajan ammatti on tulevaisuuden ala, koska niin kauan kuin autoja on, niin työtä riittää”, järkeili eräs 15-vuotias kansakoulupoika 1950-luvun alussa. Tulevaisuutta piti ennakoida jo silloin. 1960-luvulla Suomi kaupungistui ja teollistui, ja eniten lisääntyivät työt yksityisissä ja julkisissa palveluissa. Koulutus palkittiin paremmin kuin koskaan, mutta osasivatko nuoret ennakoida sitä ammattihaaveissaan?

Mikä sinusta tulee isona? antaa äänen 15–17-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka olivat uravalinnan edessä 1950–60-luvun Helsingissä. Teos nojautuu ammatinvalinnanohjauksen yhteydessä syntyneeseen ainutlaatuisen monipuoliseen, aiemmin tutkimattomaan aineistoon. Tilastollisten menetelmien avulla piirtyy kokonaiskuva kodin ja yhteiskuntaluokan sekä sukupuolen vaikutuksesta nuorten suunnitelmille. Lukuisat esimerkkitapaukset havainnollistavat nuorten valintatilanteen moniulotteisuutta.

Nykyään pohditaan, mitkä ovat kuolevia ammatteja ja mitä ammatteja tarvitaan vielä vuosikymmenien kuluttua. Miten 1950- ja 60-lukujen nuoret kohtasivat nämä kysymykset?

Sinikka Selin: Mikä sinusta tulee isona? Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä
ISBN 978-952-7175-31-6, ISSN 1799-9219, 463 s., nid, 30 euroa
Kl 92.74, 38.8

Väittelijän yhteystiedot

Sinikka Selin
sinikka.selin@helsinki.fi