Syrjäseutu nuorten elinympäristönä – uutta tietoa ja keskustelunavauksia Itä-Suomesta

Mikkelin ammattikorkeakoulu (Patteristonkatu 3)

Syrjäseuduilla asuvia nuoria, heidän hyvinvointiaan ja mahdollisuuksiaan on viime aikoina tarkasteltu Suomessa muutaman keskeisen tutkimuksen ja kehittämishankkeen voimin.

Syrjäseuduilla, kuten maaseutumaisilla paikkakunnilla asuvilla nuorilla ei ole vaihtoehtoja opiskella, harrastaa tai käyttää palveluja niin monipuolisesti kuin urbaaneissa elinpiireissä elävillä nuorilla. Vaikka materiaalinen hyvinvointi on monilla näistä nuorista riittävää, muuta elämän mielekkyyttä on haettava toisenlaisista lähteistä, kuten luonnon tarjoamista mahdollisuuksista. Monilla on edessään muutto kauemmaksi kotipaikkakunnalta, jos se ei tarjoa valoisia tulevaisuudennäkymiä opiskelu- tai työelämässä.

Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juveniassa on tarkasteltu Etelä-Savon syrjäseuduilla asuvien nuorten elinoloja, elämäntapoja ja palveluja sekä suhteutettu niitä kansainväliseen tutkimuskeskusteluun hankkeessa, joka on osa vuosina 2015 - 2016 toteutettua Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Kestävän hyvinvoinnin strategisen kehittämisen hanketta. Juveniassa tutkittiin vuonna 2015 -2016 myös empiirisesti Itä-Suomen syrjäkylien nuorten elämää ja heidän hyvinvointipalvelujaan. Tutkimuksen rahoitti Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Kutsumme teidät seminaariin Mikkelin ammattikorkeakoulussa 13.10.2016 klo 12.00 - 15.30 kuulemaan hankkeiden keskeisistä tuloksista ja seuraamaan keskustelua syrjäseutunuoria koskevasta tiedon ja tutkimuksen tarpeesta tulevaisuudessa.

Tilaisuudessa julkistetaan myös tutkimushankkeen tutkimus ”Syrjäkylien nuoret – unohdetut kuntalaiset?”. Tilaisuuden järjestävät nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia ja Nuorisotutkimusverkosto.


Tilaisuuden ohjelma:

12.15 – 12.30 Tervetuliaissanat
Johtaja Jussi Ronkainen, Juvenia

12.30 - 13.00 Syrjäseutunuorten palvelutarpeet ja mahdollisuudet – case Etelä-Savo
Tutkimuspäällikkö Susan Eriksson, Juvenia

13.00 – 13.30 Syrjäkylien nuoret – unohdetut kuntalaiset?
Tutkija Sari Tuuva-Hongisto

13.30 – 14.00 Kahvi

14.00 – 15.30 Paneelikeskustelu:
Mikä on syrjäseutunuoria koskeva tiedontarve ja elinolojen kehittämisen tarve tämän hetken Suomessa?

Puheenjohtaja: 
Johtaja Jussi Ronkainen, Juvenia
Panelistit:
Yliopistonlehtori, dos. Päivi Armila, Itä-Suomen yliopisto
Tutkimuspäällikkö, dos. Kaisa Vehkalahti, Nuorisotutkimusverkosto
Tutkimuspäällikkö Susan Eriksson, Juvenia
Etsivä nuorisotyöntekijä Saara Mughal-Tiitinen, Joroisten kunta
Warda Ahmed

Loppukeskustelu

Seminaari järjestetään Mikkelin ammattikorkeakoulun tiloissa (Patteristonkatu 3, N-rakennus, Oppimiskeskus Xinno, sali NC252, 2. krs.). 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, minkä vuoksi pyydämme Sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen 7.10.2016 mennessä. Ilmoittautumiset sähköpostilla susan.eriksson@xamk.fi

Tervetuloa Mikkeliin!