Raportin julkistamis- ja keskustelutilaisuus ”Suomi nuorten kasvuympäristönä: 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista”

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Tiistaina 9.8.2016 klo 10.00–13.00 Tieteiden talolla, salissa 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Tilaisuus on kaikille avoin, mutta kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään keskiviikkona 3.8. osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg_2016/Suomi_nuorten_kasvuymparistona_tutkimusraportin_julkistamistilaisuus_9991.

Tilaisuudessa julkistetaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) sekä Nuorisotutkimusverkoston yhteistyössä tekemä Suomi nuorten kasvuympäristönä -raportti sekä esitellään tehdyn tutkimuksen päätulokset.

Tuloksia on alustuspuheenvuorojen jälkeen kommentoimassa Maria Kaisa Aula sekä asiantuntijapaneeli, johon kuuluvat Heikki Hiilamo, Leena Suurpää, Andre Sourander sekä vuonna 1987 syntyneitä kansanedustajia.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja musiikkiesityksistä vastaa Topi Saha.

Suomi nuorten kasvuympäristönä

Nuorten aikuisten hyvinvoinnissa on alueellisesti merkittäviä eroja. Enemmistö suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta huomattava osa suomalaisnuorista on ehtinyt kohdata myös ongelmia matkalla aikuisuuteen. Lapsuusajan kokemuksilla on selvä yhteys nuorten myöhempään hyvinvointiin. Tutkijat havaitsivat, että hyvin monella nuorella aikuisella on hankaluuksia koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymisessä. 

Suomi nuorten kasvuympäristönä -tutkimus toteutettiin THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineiston pohjalta. Tutkimus on osa sosiaali- ja terveysministeriön Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Kansallinen syntymäkohortti 1987 on seurantatutkimus, jossa on seurattu kaikkia Suomessa vuonna 1987 syntyneitä noin 60 000 henkilöä sikiökaudelta 25-vuotiaiksi asti, sekä heidän vanhempiaan.

Yhdistämällä tietoja useista eri rekistereistä, tutkimuksessa saatiin ensimmäistä kertaa tietoa koko ikäluokan koulutuksesta työelämään siirtymistä ja siitä, kuinka lapsuudenaikaiset olosuhteet ovat niihin vaikuttaneet.

Ristikari Tiina, Törmäkangas Liisa, Lappi Aino, Haapakorva Pasi, Kiilakoski Tomi, Merikukka Marko, Hautakoski Ari, Pekkarinen Elina ja Gissler Mika. Suomi nuorten kasvuympäristönä - 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Raportti 9/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 

Ohjelma:

Juontajana Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto

10.00-10.15 Musiikkiesitys ja oma tarina, vuonna 1987 syntynyt Topi Saha.
10.15-10.30 Tiina Ristikari, THL, Kansallinen syntymäkohortti 1987
10.30-10.45 Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkosto
10.45-11.00 Aino Lappi, THL, Kansallinen syntymäkohortti 1987
11.00-11.20 Kommenttipuheenvuoro Maria Kaisa Aula
11.20-11.35 Musiikkiesitys Topi Saha
11.35-11.55 Kahvitauko
11.55-12.45 Paneelikeskustelu. Paneelin vetäjänä toimii Tomi Kiilakoski.
Paneelissa osallistujina Leena Suurpää, Heikki Hiilamo, Andre Sourander, Li Andersson ja Katri Kulmuni.
12.45-13.00 Päätössanat, Tuire Santamäki-Vuori, THL 

Lisätietoja:

Aino Lappi
aino.lappi@thl.fi
Puh. 029 5246258