Nuoret luukulla -raportin julkistamistilaisuus

23.02.2015 09:00 - 12:30

Ajankohtaista

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt.

Lehdistön edustajille on vielä paikkoja tarjolla. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi

***

Paikka: Tieteiden talo, Sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Millaisia ovat nuorten syrjäytymisen polut? Entä syrjäytyneiksi luokiteltujen nuorten käyttämien terveyspalvelujen kustannukset? Miten palvelujärjestelmä ja siinä asioivat nuoret kohtaavat?

Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteishankkeessa on tutkittu nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimien kustannuksia ja vaikuttavuutta kolmenlaisella aineistolla ja kolmesta näkökulmasta. Rekisteriaineistolla selvitettiin nuorten käyttämien terveyspalvelujen kustannuksia 2006–2011. Palvelujärjestelmässä työskentelevien ammattilaisten haastatteluilla kartoitettiin käsityksiä nuorten asemasta palveluissa. Kolmas, monissa aiemmissa raporteissa vähälle huomiolle jäänyt näkökulma oli palvelujen asiakkaina olevien nuorten omien kokemusten esiin nostaminen. 

Rekisteriaineistossa olevat tiedot ovat Helsingistä ja sekä työtekijöiden että 18–29-vuotiaiden nuorten haastattelut tehtiin Espoossa ja Kouvolassa vuoden 2014 aikana TE-toimistoissa, työvoiman palvelukeskuksissa, sosiaalityössä, etsivästä nuorisotyössä, Vamoksessa ja nuorten tieto- ja neuvontapisteessä.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Nuorisotutkimusseura ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä.
Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Ohjelma

9.00–9.30
Aamukahvi

9.30–9.45
Alkusanat
Georg Henrik Wrede, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue

9.45–10.45
Nuoret luukulla -raportin tulosten esittely
Tutkija Salla Ikäheimo, THL
Erikoistutkija Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusseura
Erikoistutkija Päivi Berg, Nuorisotutkimusseura

10.45–12.10
Kommenttipuheenvuoro –paneeli
Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikan professori, Tampereen yliopisto
Raimo Hokkanen, Uudenmaan TE-toimiston kehittämispäällikkö
Annikki Niiranen, Kouvolan apulaiskaupunginjohtaja (hyvinvointipalvelut)

12.10–12.30
Loppusanat: Mitä on tehtävä?
Tutkimusprofessori Sakari Karvonen, THL
Tutkimusjohtaja Leena Suurpää, Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

Sanna Aaltonen
puh. 020 755 2663
sanna.aaltonen@nuorisotutkimus.fi

Päivi Berg
puh. 020 755 2685
paivi.berg@nuorisotutkimus.fi

Salla Ikäheimo
puh. 029 524 7345
salla.ikaheimo@thl.fi