Koulutuksen arvo -esiseminaari Kasvatustieteen päivillä

19.11.2014 13:00 - 17:00

Kasvatustieteellinen seura, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, Nuorisotutkimusseura sekä Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta järjestävät Oulun yliopistossa pidettävien Kasvatustieteen päivien yhteydessä 19.11.2014 klo 13-17 avoimen ja maksuttoman Koulutuksen arvo -esiseminaarin (katso seminaarikutsu, pdf-tiedosto).

Esiseminaarissa pohditaan koulutuksen arvoa taloudellisena, määrällisenä arvona, mutta samalla myös laadullisemmin, arvofilosofisena kysymyksenä sekä erilaisiin merkityksiin liittyvinä arvoina ja arvoarvostelmina, sekä kasvatus- ja koulutussosiologisesti pedagogisen toiminnan tavoitteena olevan sivistyksen, paremman tulevaisuuden arvon näkökulmasta, kriittisen yhteiskuntatieteen antia unohtamatta.

Esiseminaarin tavoitteena on jäsentää koulutuksen arvoon liittyviä ulottuvuuksia ja käydä koulutuksen arvon tiimoilta keskustelua niin, että koulutuksen arvon problematiikka avautuu keskusteltavaksi ja ymmärrettäväksi mahdollisimman hyvin.

Esiseminaarin aluksi olevassa paneelissa kutsutut asiantuntijat ja seminaarin osallistujat keskustelevat koulutuksen arvoon liittyvistä lähtökohdista. Paneelin jälkeen järjestetään neljä keskustelevaa, jaettuihin kokemuksiin pohjautuvaa työpajaa, joiden teemat käsittelevät:

  • koulutuksen taloudellista arvoa, ja siihen liittyviä yhteiskuntapoliittisia ulottuvuuksia (ml. Hallituksen päätökset rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013 ja 25.3.2014)
  • koulutuksen arvofilosofiaa ja koulutuksen erilaisiin merkityksiin liittyviä arvoja
  • pedagogisen toiminnan tavoitteena olevan sivistyksen ja paremman tulevaisuuden arvoa
  • tulevaisuuden koulua ja siihen liittyviä arvovalintoja

Tavoitteena on, että esiseminaarin työskentelyn tuloksena seminaarin osallistujat ymmärtävät aiempaa paremmin koulutuksen arvon ulottuvuuksia ja pystyvät perustellen käymään koulutuksen arvoon liittyvää keskustelua sekä osallistumaan koulutuksen arvoon liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon. Esiseminaarin tuloksilla voidaan vaikuttaa koulutuksen arvoon liittyvään keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Ilmoittaudu Koulutuksen arvo -esiseminaarin paneeliin ja yhteen neljästä työpajasta viimeistään 1.10.2014 sähköpostitse osoitteeseen veli-matti.ulvinen@oulu.fi.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä: mihin työpajaan ilmoittaudut, nimesi, nimikkeesi, osasto/yksikkö ja yritys/organisaatio jossa työskentelet/opiskelet, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Kuhunkin tämän esiseminaarin työpajaan otetaan mukaan 20 osallistujaa.

Tervetuloa keskustelemaan!

HUOM! Esiseminaaripäivän illanvietto on klo 19 alkaen, paikkana kulttuurikuppila TUBA – Food and lounge (Mannenkatu 2). Tilassa esiintyy Maya Paakkari duo ja järjestää ”jamit” klo 20 alkaen.

Lisätietoja

Veli-Matti Ulvinen
veli-matti.ulvinen@oulu.fi
Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto

Kasvatustieteen päivät Oulussa 20.-21.11.2014