Tutkijan vastuu ja valinnat - Miten tutkia kiistanalaisia, salattuja ja vaiettuja ilmiöitä ihmistieteissä

13.11.2014 09:30 - 16:00

Researcher's choices and responsibilities – How to study conflicting, hidden and silenced phenomena?

Miten tutkia vaiettuja, julkisuudessa kiistanalaisia tai muuten arkaluontoisina pidettyjä ja vaikeasti tavoitettavissa olevien ilmiöitä? Näitä kysymyksiä pohditaan monitieteisessä yleisöseminaarissa Tutkijan vastuu ja valinnat. Esille nousevat erityisesti metodisiin valintoihin, tutkimuseettisiin haasteisiin ja tutkijan vastuuseen liittyvät näkökulmat. Tavoitteena on synnyttää monitieteistä keskustelua kysymyksistä, jotka koskevat laajasti koko ihmistieteellisen tutkimuksen kenttää.

Seminaarin vieraileviin puhujiin kuuluvat lastensuojelututkija Johanna Hurtig (Helsingin yliopisto) sekä ruotsalainen historiantutkija Johanna Sköld (University of Linköping). Johanna Hurtig on tutkinut erityisesti väkivaltaan ja lasten hyväksikäyttöön liittyviä kysymyksiä. Hänen laajaa yhteiskunnallista keskustelua herättänyt tutkimuksensa Taivaan taimet – uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta (Vastapaino 2013) analysoi lapsiin kohdistunutta väkivaltaa uskonnollisessa yhteisössä. Johanna Sköld puolestaan on toiminut Ruotsissa lastensuojelun piirissä tapahtunutta kaltoinkohtelua selvittäneessä komiteassa (2006–2011) ja tutkii parhaillaan Suomesta toisen maailmansodan aikana Ruotsiin sijoitettuja sotalapsia. Lisäksi seminaarissa kuullaan Oulun yliopiston tutkijoita.

Seminaariin on vapaa pääsy ja se on avoin laajalle yleisölle, yliopiston henkilökunnalle sekä perus- ja jatko-opiskelijoille.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Oulun yliopisto, Oulun Historiaseura ja Nuorisotutkimusseura.

Ohjelma

Torstai 13.11.2014
Oulun yliopisto, KTK112

I Väkivalta, häpeä ja tutkijan valinnat (suomenkielinen)
Puheenjohtaja professori Petteri Pietikäinen (Oulun yliopisto, aate- ja oppihistoria)

09:30–10:15
Tutkijatohtori Johanna Hurtig (Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta / sosiaalityö):
Tietämisen rajat, käyttöyhteydet ja vastuu: Kontekstuaalinen näkökulma lapsuudessa koettuun väkivaltaan
10:15–11:00
Professori Vesa Puuronen (Oulun yliopisto, sosiologia):
Vastuussa kenelle? Muistitietotutkijan mahdollisuuksista ja ongelmista.
11:00–11:30
Yleisökeskustelu ja kommenttipuheenvuoro: professori Tiina Kinnunen (Oulun yliopisto, historia)
11:30–12:30
Lounas (omakustanteinen)
II Hierarchies of truth. From problematic sources to official stories (in English)
Chair adjunct professor Marianne Junila (University of Oulu, History)

12:30–13:10
Senior researcher, PhD Johanna Sköld (University of Linköping, Child Studies):
Politics of apology and the significance of ”truth”: a historian’s perspective on the Swedish process of redress towards victims of child abuse in out-of-home care
13:10–13:50
Post-doctoral researcher, PhD Kaisa Vehkalahti (Finnish Youth Research Society / University of Oulu, History of Science and Ideas):
Silences in the archive. Child welfare archives and the art of listening
13:50–14:15
Discussion and commentary: Lecturer, PhD / Strategic Advisor Blair Stevenson (School of Vocational Teacher Education, Oulu University of Applied Sciences)
14:15–14:30
Coffee   
III Diagnosing or stigmatizing? How to define and study contested issues in history (in English)
Chair Post-doctoral researcher Kaisa Vehkalahti (Finnish Youth Research Society / University of Oulu, History of Science and Ideas)

14:30–15:30
PhD student Anne Koskela (University of Oulu, Education): Diagnosing the deviant child in child guidance clinic documentation, 1960s–1980s

PhD student Katariina Parhi (University of Oulu, History of science and ideas): In the grip of a psychopath – How to turn emotional turmoil into dispassionate research?

Post-doctoral researcher, PhD Mikko Myllykangas (University of Oulu, History of science and ideas): The expected and the actual past: the present in the study of history of suicide
15:30–16:00
Discussion and commentary: Senior researcher  Johanna Sköld (University of Linköping, Child Studies

Lisätietoa:

http://www.oulu.fi/historia/node/27202