Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot 2014 -vuosikirjan julkistaminen

12.11.2014 12:30 - 15:00

Kirjan artikkelit välittävät nuorten kokemuksia siitä miten toiseuden kokemukset syntyvät nuorten elinolojen, esimerkiksi köyhyyden seurauksena, mutta myös nuorten itsensä tuottamina, keskinäisiä suhteita arvottavina erontekoina koulussa, lähiyhteisöissä ja sosiaalisessa mediassa. Toiseus näyttäytyy myös erityisluokalla opiskelleiden, siviilipalveluksen valinneiden tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten tietoisina ratkaisuina, oman erityisyyden tunnistamisena ja omien mahdollisuuksien kunnioittamisena. Hikikomorit ja expatriaattinuoret edustavat puolestaan internetin ja globaalin maailman uusia toisia.

Nuoruus toisin sanoen tarkastelee monitieteisesti toiseuden kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirja tuo syrjäytymiskeskusteluun toisenlaisen näkökulman. Kirjoittajat kuvaavat toiseutta nuorten vertaissuhteiden, yhteiskunnallisten instituutioiden, nuorten osallisuuden sekä sukupuolen näkökulmista.

Julkistamistilaisuudesta vastaa tänä vuonna Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja se järjestetään THL:n tiloissa Ursa Major-auditoriossa NCC-talossa (käynti sekä Mannerheimintie 103 että Nauvontie 6 kautta).

Tilaisuuden tiedot THL:n sivuilla.

Kirjan sisältö

Katso kirjan sisällysluettelo verkossa

Kohderyhmä

Julkistamistilaisuuteen toivotetaan tervetulleeksi lapsi- ja nuorisotutkijat, järjestöt, lasten ja nuorten kanssa työskentelevät sekä alalle opiskelevat.

Hinta

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta avautuvalla lomakkeella. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 9.11.2014. Ilmoittautumisten vastaanottamisesta vastaa THL.

Ohjelma

Klo 12.30 Kahvit

Klo 13.00–15.00

Avaussanat: Tervetuloa!
THL

Toiseus meissä kaikissa
Marjatta Kekkonen, erityisasiantuntija THL ja Päivi Känkänen, erityisasiantuntija, THL

Voidaanko toiseutta tilastoida?
Reija Paananen, erikoistutkija, THL

Pari poimintaa Nuorten elinolot 2014 kirjasta

Identiteettipuheita hikikomero-keskustelufoorumilla, Ari Haasio & Minna Zechner
Lain vaatimaa vakaumusta – palvelusryhmien kokemukset siviilipalvelukseen suuntautumisesta, Valdemar Kallunki
Moni-ilmeinen toiseus -paneelikeskustelu

Keskustelun vetäjänä Matilda Wrede-Jäntti, erikoistutkija, THL

Paneelikeskustelussa mukana:

  • ”Jos mä nyt voisin saada ystäviä” – ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana, Riikka Korkiamäki
  • Tasa-arvoisten mahdollisuuksien vuoksi erillään? Erityisluokkien oppilaat koulun sosiaalisissa ja institutionaalisissa järjestyksissä, Anna-Maija Niemi
  • Straight from Transylvania – nuorten mielenterveyskuntoutujien toiseuden kokemuksia, Kaija Appelqvist-Schmidlechner
  • Suomalaisia vai toisia – maahanmuuttajataustaiset nuoret pohtimassa paikkojaan,  Helena Oikarinen-Jabai
  • Sukupuolen määrittelyn käytännöt ja itsenään elämisen mahdollisuudet, Sami Suhonen
  • Loppusanat, Sami Myllyniemi, tilastotutkija, Nuorisotutkimusverkosto

Kansikuvan kuvitus: Amanda Vähämäki.

Lisätietoja

Päivi Muranen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7435 tai etunimi.sukunimi@thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL