Syyskokous

06.11.2014 17:30 - 18:30

Nuorisotutkimusseuran syyskokous pidetään Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Joensuussa torstaina 6.11.2014 klo 17.30–18.30. Syyskokous pidetään Metria-rakennuksen pääsalissa M100 (Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan Nuorisotutkimusseuran toiminnasta tulevana toimintavuotena. Kokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle, valitaan hallitus ja tilintarkastajat toimintavuodelle 2015 sekä käsitellään hallituksen esitys seuran sääntöjen muuttamiseksi.

Syyskokoukseen ovat tervetulleita kaikki Nuorisotutkimusseuran jäsenet.

Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!

Hallitus
Nuorisotutkimusseura ry

Nuorisotutkimusseuran syyskokous

Torstaina 6.11.2014 klo 17.30
Metria-rakennuksen pääsali M100 (Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu)

Esityslista

1.    Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Merja Kylmäkoski avaa kokouksen.

2.    Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3.    Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.    Kokouksen esityslista

Hyväksytään kokouksen esityslista.

5.    Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle (LIITTEET 1-2)

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015.

6.    Tilintarkastajien valinta

Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tilikaudelle 2015.

7.    Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle.

8.    Sääntöjen muuttaminen (LIITE 3)

Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

9.    Muut asiat

10.    Kokouksen päättäminen