XIII Nuorisotutkimuspäivät

06.11.2014 11:00 - 07.11.2014 15:00

Nuorisotutkimusseura järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa järjestyksessä kolmannettoista Nuorisotutkimuspäivät 6.–7.11.14. Tänä vuonna uutta on päivien järjestäminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja yhteistyössä yliopiston kanssa. Niin päivien pitopaikka kuin Joensuun vahva aluetutkimuksen painotus virittävät nuorisotutkimuspäivien yleisteemaan, alueellisuuteen.

Alueellisuus on keskeinen nuorten elämismaailmaa ja toimijuutta muokkaava ulottuvuus, mutta jäänyt nuorisotutkimuksessa ja nuoriin kohdistuvassa päätöksenteossa vähäiselle huomiolle. Päivien tavoitteena on herättää keskustelua alueellisuuden ja tilallisuuden merkityksistä nuorten elämässä, ja kiinnittää huomiota alueelliseen eriytymiseen ja eriarvoisuuteen, julkisen ja yksityisen rajanvetoon sekä lokaalin ja globaalin välisiin kytköksiin niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Lisäksi pyrkimys on lisätä tutkimuksellista vuoropuhelua nuorisotutkimuksen ja aluetutkimuksen välillä, puhuttiinpa sitten lähiötutkimuksesta tai syrjäseutututkimuksesta. Päivien yleisteema avaa mahdollisuuden tarkastella nuoruutta monista näkökulmista.

Nuorisotutkimuspäivien ohjelma koostuu kahdelle päivälle jakautuvista yleisesitelmistä, paneelikeskusteluista ja työryhmätyöskentelystä. Päivien pääpuhujina toimivat professori Anoop Nayak (Newcastlen yliopisto) ja professori Laura Assmuth (Itä-Suomen yliopisto). Päivien aikana pidetään Nuorisotutkimusseuran syyskokous sekä jaetaan nuorisotutkimuksen opinnäytepalkinnot.

Lisätietoa Nuorisotutkimuspäivien 2014 verkkosivustolta.