Nuorisokulttuurit ja poikkeava käyttäytyminen: etnografisen tutkimuksen näkökulmia

28.10.2014 16:00 - 18:00
Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), Helsinki, sali 404

Alkoholi- ja huumetutkijain seura, Nuorisotutkimusseura ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys järjestävät keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan poikkeavaa käyttäytymistä nuorisokulttuurisena ilmiönä ja sen tutkimista etnografisen tutkimuksen keinoin.

Tilaisuudessa alustaa professori Shane Blackman (Canterbury Christ Chruch University, Iso-Britannia) ja kommenttipuheenvuoron esittävät yliopistonlehtori Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto) sekä erikoistutkija Mikko Salasuo (Nuorisotutkimusverkosto). Puheenjohtajana toimii professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto).

Professori Blackmanin alustuksen otsikko on Ethnography, Youth Subcultures and Deviance: critical intersections and reflexivity. Alustus käsittelee nuorisokulttuuriteorioita, huumeita, sukupuolta ja syrjintään iittyviä kysymyksiä. Professori Blackman tarkastelee kenttätyöesimerkkien kautta "live sociology" -lähestymistavan piirteitä ja sitä, miten etnografiset hetket asetetaan vuoropuheluun kriittisen teorian kanssa. Puheenvuorossa tarkastellaan kysymyksiä äänestä, poliittisuudesta ja seksuaalisuudesta.

Shane Blackman toimii kulttuurintutkimuksen professorina Canterbury Christ Church University:ssä, Isossa-Britanniassa. Hänen viimeisin kirjansa on Chilling Out: The Cultural Politics of Substance Consumption, Youth and Drug Policy (2004, McGrawHill-Open University Press). Professori Blackmanin tutkimusintressejä ovat etnografia, poikkeavuus, kasvatukseen ja kouluun liittyvät kysymykset, nuorisokulttuurit, populaarimusiikki, huumeet, feminismi sekä sosialitieteelliset ja kulttuurintutkimukselliset teoriat.  Hän kuuluu nuorisotutkimuksen  keskeisten tieteellisten aikakauslehtien toimituskuntaan (Journal of Youth Studies ja YOUNG: Nordic Journal of Youth Research).