Nuorisotyön tunnuslukuhankkeen Jälkilöylyt nuorisoalan toimijoille, opiskelijoille ja oppilaitosten edustajille

28.10.2014 12:45 - 16:00
Kuopio. Paikkana Humakin kampus Hiltulanlahdessa, osoite Kansanopistotie 32

Nuorisotutkimusseura, Itä-Suomen Avi ja Humak Kuopio järjestää Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hankkeen Jälkilöyly-tilaisuuden. 

Mitä nuorisotyössä kannattaa tavoitella, miten kehittää arviointia ja kuinka tuoda arvoa paremmin näkyväksi? Tule kuulolle, mitä uutta on saatu selville nuorisotyön tunnuslukujen toimivuudesta nuorilta, toimijoilta ja erilaisista dokumenteista kerätyn aineiston voimin. Alustusten teemat koskettelevat verkko- ja lähinuorisotyötä, kohdennettuja palveluja sekä nuorisotyön palvelu- ja kehittämisverkoston ja kulttuurisen nuorisotyön tiimoilta esille saatuja asioita. Antia käydään tilaisuudessa läpi erityisesti koulutusohjelma-, täydennyskoulutus- ja työelämätarpeiden näkökulmista. Tätä varten tulosten löylyttely tapahtuu pienryhmissä, joissa edustajia sekä työelämästä että oppilaitoksista. Lopuksi ryhmien tulokset kootaan yhteen. Päivän aikana käydyt keskustelut kirjataan ylös tutkimusaineistoksi ja keskustelun sisältö analysoidaan. Näin ne vaikuttavat myös syvemmälti hankkeessa tehtäviin tulkintoihin ja annettaviin suosituksiin sekä viitoittavat toki myös tilaisuuteen osallistuvia tahoja toiminnassaan jatkossa.

Tilaisuus on suunnattu nuorisoalan korkeakouluttajille, 2. asteen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien kouluttajille sekä erityisesti Itä-Suomen nuorisoalan toimijoille, monialaisten verkostojen edustajille sekä alan opiskelijoille. Toiveena oppilaitosten osallistujille on, että kustakin oppilaitoksesta löylyttelemään saapuisi sekä henkilökuntaa, opiskelija että työelämän yhteistyökumppani.

Osanottajamäärän salliessa tilaisuus on avoin myös muille kiinnostuneille. Tilaisuuden maksimiosallistujamäärä on 120 henkilöä.