Lasten ja nuorten kuuleminen – parempi paperilla kuin käytännössä?

07.10.2014 09:00 - 12:30
Tieteiden talo (sali 505), Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Nuorisotutkimusseura järjestää seminaari- ja keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan lasten ja nuorten kuulemisen tapoja ja mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten kuulemisen tärkeydestä vallitsee yksimielisyys, mutta miten lain kirjain toteutuu käytännössä? Missä asemassa lapset ja nuoret ovat tutkimuksen tiedonlähteinä, päätöksenteon osallisina ja palvelujärjestelmän asiakkaina? Tilaisuudessa tutkijat purkavat kuulemisen tematiikkaa hiljattain valmistuneiden ja käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuottaman tiedon pohjalta. Tutkijoiden puheenvuoroja seuraavat keskusteluosuudet, joihin myös yleisö voi osallistua.  Päivän päättää lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan kokoava kommenttipuheenvuoro. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää. Tilaisuus on suunnattu erityisesti viranomaistoimijoille, joita kiinnostaa pohtia miten lain velvoittamaa kuulemista voidaan edistää käytännössä.

Seminaari on täynnä, eikä uusia ilmoittautumisia oteta enää vastaan. Tilaisuutta voi kuitenkin seurata tapahtumahetkellä ja tallenteen voi katsoa myös myöhemmin osoitteessa http://bambuser.com/channel/Nuorisotutkimus

Ohjelma

09.00                Tilaisuuden avaus, Nuorisotutkimusverkoston

Tutkimusjohtaja Leena Suurpää
09.10                Lasten ja nuorten kuuleminen sensitiivisistä aiheista

Marja Peltola: Kenelle koetusta väkivallasta voi kertoa? Lapsiuhritutkimus ja uhrikokemusten jakaminen
Julia Korkman: Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö: esiintyvyys, riskitekijät, hyväksikäytöstä kertominen sekä aiheettomat hyväksikäyttöepäilyt. Pohdintaa uhritutkimuksen valossa.
10.00                Kahvitauko

10.30                Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tarjoamat kuulemisen tilat

Sami Myllyniemi: Syrjintäkokemukset ja niistä kertominen
Riikka Taavetti: Sateenkaarinuorten tutkimus
11.20                Nuorten ja viranomaisten kohtaamisen edistäminen

Tomi Kiilakoski: Lasten ja nuorten kuulemisen tietokortit
Sanna Aaltonen & Päivi Berg: Nuorten kuuleminen palvelujärjestelmässä
12.10                Kokoava kommentti päivän puheenvuoroista

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila
12.30                Seminaarin päätös

Puhujat

VTT Sanna Aaltonen ja VTT, dos. Päivi Berg työskentelevät Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkijoina hankkeessa, jossa tarkastellaan, miten palvelujärjestelmä kohtaa nuoria aikuisia ja millaista on olla nuori luukulla.

FT Tomi Kiilakoski on Nuorisotutkimusverkoston tutkija. Hän on tutkinut osallisuutta kymmenen vuoden ajan. Hän on osallistunut lasten ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia tukevan työn kehittämiseen kuntien, valtion ja järjestöjen tasolla.

PsT Julia Korkman työskentelee HUS Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisessa osaamiskeskuksessa sekä oikeuspsykologian tutkijana ja kouluttajana.

HTM, TM Tuomas Kurttila toimii lapsiasiavaltuutettuna, jonka tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa

VTM Sami Myllyniemi on Nuorisotutkimusverkoston tilastotutkijana mukana lukuisten Nuorisotutkimusverkoston tutkimusten tekemisessä ja muiden hankkeiden käytännön toteutuksessa. Hän on muun muassa vastannut Nuorisobarometrien tilasto-osioista vuodesta 2004 lähtien.

VTT Marja Peltola työskentelee Nuorisotutkimusverkoston tutkijana GENESO-hankkeessa, jossa tarkastellaan sukupolvien välisiä suhteita monikulttuurisissa ympäristöissä. Hän on toiminut myös tutkijana Nuorisotutkimusverkoston ja Poliisiammattikorkeakoulun Lapsiuhritutkimus-yhteishankkeessa, jossa kartoitettiin lasten ja nuorten väkivaltakokemusten yleisyyttä.

VTM, FM Riikka Taavetti toteutti Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen laadullisen osan. Tutkimuksessa pohdittiin nuorten toimijuutta ja kehitettiin osallistavan tutkimuksen menetelmiä. Nyt Taavetti työskentelee Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n Vetovoima-hankkeen tutkijana.