Kevätkokous ja Marja Peltolan alustus: Sukupolvien väliset neuvottelut maahanmuuton jälkeen: konflikteja ja lojaalisuutta

19.05.2014 16:00 - 18:00
Nuorisotutkimusseuran kevätkokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 404 maanantaina 19.5.2014 klo 16.00

Yhdistyksen kokouksessa esitellään tilinpäätös, toimintakertomus vuodelta 2013 ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Ennen kokousta, klo 16 alkaen, alustaa huhtikuun alussa väitellyt Nuorisotutkimusverkoston tutkija Marja Peltola väitöskirjastaan otsikolla Sukupolvien väliset neuvottelut maahanmuuton jälkeen: konflikteja ja lojaalisuutta. Kokous alkaa alustuksen jälkeen.

Ilmoittautumiset kevätkokoukseen torstaihin 15.5. mennessä.  

Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!

Kahvitarjoilu.

Esityslista

§ 1    Kokouksen avaaminen   

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Merja Kylmäkoski avaa kokouksen.

§ 2    Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
    
§ 3    Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
        
§ 4    Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen esityslista.
    
§ 5     Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2013 (LIITTEET 1-5)

Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot vuodelta 2013.

§ 6    Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2013.

§ 7     Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista vuonna 2014.    

§ 8     Hallituksen täydentäminen

Hallituksen varajäsen Sinikka Aapola-Kari on ilmoittanut erostaan tultuaan valituksi Nuorisotutkimusseuraan tutkijan tehtävään. Valitaan Aapola-Karin tilalle uusi hallituksen varajäsen.

§ 9    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.