Marja Peltolan väitös: Kunnollisia perheitä - Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema

04.04.2014 12:00 - 15:00

Vaikka ”maahanmuuttajataustaisten perheiden” ja”suomalaisten perheiden” välillä tapahtuu rajankäyntiä ja erottautumista, perheelle annettujen merkitysten ja puhetapojen tasoilla myös samankaltaisuudet näyttävät vahvoilta.

Maahanmuuton jälkeen perhesuhteita järjestetään uusilla tavoilla, sukupolvieron yli neuvotellen ja myös transnationaalisesti. Sekä sosiologisessa perhetutkimuksessa että transnationaalisuuden tutkimuksessa korostuu, että perhesuhteisiin liittyy sellaista merkityksellisyyttä ja sitkeyttä, joiden ansiosta ne säilyvät muutoksista, mahdollisista konflikteista ja välimatkasta huolimatta.

Marja Peltola on väitöskirjassaan tutkinut perhettä koskevia puhetapoja maahanmuuton jälkeisinä vuosina ja vuosikymmeninä. Tutkimuksessaan hän kiinnittää huomiota siihen, miten sosiaaliset erot, kuten yhteiskuntaluokka, etnisyys, sukupolvi ja sukupuoli vaikuttavat tapoihin kuvata omaa perhettä.

Tutkimusta varten on haastateltu pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajataustaisia perheitä. Eri sukupolven edustajien haastattelujen kautta piirretään kuvaa katkoksien ja jatkuvuuksien neuvottelusta yhtäältä perheen sisällä, mutta tärkeällä tavalla myös suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Nuorisotutkimusseuran tutkija, VTM Marja Peltola väittelee 4.4.2014 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Kunnollisia perheitä - Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Unioninkatu 34.

Väitöskirja julkaistaan Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa. Väitöskirjaa voi ostaa Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta ja sitä myydään myös väitöstilaisuuden yhteydessä.

Teoksen tiedot

Marja Peltola: Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 147, sarja: Tiede.
ISBN 978-952-5994-53-7, ISSN 1799-9219. Kirjastoluokitus 30.1. Nidottu, 320 s., 30 euroa.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot

Marja Peltola
marja.peltola@nuorisotutkimus.fi
p. 020 755 2667