Ympäristötunteita prosessinäkökulmasta käsittelevä työpaja

Fingon koulutustila, Lintulahdenkuja 10 (2.krs), Helsinki

Ympäristöahdistuksen prosessimalli-kuvio.

 

Miksi ihmiset reagoivat niin eri tavoin ympäristöasioihin?

Millaisia erilaisia vaiheita ihmiset voivat kokea ympäristötunteiden suhteen?

Ympäristöasiat herättävät monenlaisia tunteita, joiden huomioiminen on tärkeää sekä toiminnan että hyvinvoinnin kannalta. Uudessa tutkimusartikkelissaan dosentti Panu Pihkala kartoittaa aihetta prosessinäkökulmasta. Ympäristökriisin kohtaamisella voi olla monenlaisia seurauksia ja Pihkala esittää, että tarvitaan sekä toimintaa, tunteiden käsittelyä että palautumista. Erilaisten vaiheiden ja ulottuvuuksien ymmärtäminen voi tuoda uusia näkökulmia ilmastotoimijoille, kasvattajille, viestijöitä ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ihmisiä. 

Kutsumme koolle nuoria ilmastotoimijoita, nuorisoalan ja globaali- ja kehityskasvatuksen toimijoita sekä nuorisotutkijoita pohtimaan aihetta. Työpajan tarkoituksena on esitellä uusi prosessimalli, keskustella siitä yhdessä ja tuoda se vuoropuheluun käytännön toimijoiden kanssa. Työpajan tavoitteena on aikaansaada ideoita sekä synnyttää motivaatiota mallin soveltamiseen omassa työssä eri aloilla: ilmastotoiminnassa, globaalikasvatuksessa ja nuorisoalan kestävän kehityksen käytännöissä.

Ohjelma

13.00 Tervetulokahvit 

13.30 Tilaisuuden avaus

Puheenjohtajina toimivat Ronja Karkinen ja Minna Mannert Planista.

13.50 Alustus aiheeseen

Dos. Panu Pihkala: “Ympäristötunteet prosessinäkökulmasta”. Alustus pohjautuu tuoreeseen artikkeliin: The Process of Eco-Anxiety and Ecological Grief: A Narrative Review and a New Proposal. Artikkelin ydinkohdat suomeksi: Ympäristöahdistuksen prosessimalli.

14.20 Pyydetyt kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

Nuorten Luontodelegaatti Alli Pylkkö

Elokapina-liikkeessä toimiva ympäristöaktivisti Theo Levlin

Tutkimusprofessori Sofia Laine, Nuorisotutkimusseura

Ohjelmapäällikkö Minna Mannert, Plan International globaalikoulu

15.10 Pienryhmäporina

15.30 Kokoava yhteinen keskustelu ja tilaisuuden päätös. 

16.00 Tilaisuuden päätös. Jatkokeskustelu ravintola Siltasessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella. Huom. Paikkoja on rajatusti.

Järjestäjät

Fingo, Nuorisotutkimusverkosto, Plan International Suomi ja Koneen säätiön hanke Kirjallisuus ja lukeminen ilmastokriisin aikakaudella.

Lisätiedot

Käytännön asiat: Minna Mannert, minna.mannert@plan-international.org

Sisällölliset kysymykset: Panu Pihkala, panu.pihkala@helsinki.fi

Nykytunteiden museon sivu ja video ympäristötunteista.