Nuoruus korona-ajan kaupungissa -kirjan julkistamistilaisuus

Helsingin kaupungintalon Tapahtumatori (Pohjoisesplanadi 11-13)

Ote kollaasiteoksesta, jossa maski sekä nuoren piirustuksia, joissa kaasunaamari kasvoillaan oleva ihminen kerrostalojen edessä sekä toisessa kuvassa mustaseinäinen synkkätunnelmainen huone, jossa kiinni teipattu ovi, tietokone pöydällä sekä papereita lattialla.

Ote nuoren kollaasiteoksesta Yksin, tekijänä nimimerkki Korppi. Kollaasiteos on esillä kokonaisuudessaan maaliskuussa ilmestyvässä julkaisussa.

Missä ja miten nuoret liikkuvat 2020-luvulla kaupunkiympäristöissä? Millaisia kokemuksia nuorilla on näistä ympäristöistä erityisesti korona-aikana, entä millaisia mielikuvia nuoret liittävät eri paikkoihin? Miten jalkautuva nuorisotyö toimii ja tukee kaupunkitilassa nuorten kestävää hyvinvointia?

Tervetuloa Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista -teoksen julkistamistilaisuuteen kuulemaan laajan tutkimuksen, nuorisotyön ja nuorten dialogisen työskentelyn tuloksista ja tutkimukseen pohjautuvia suosituksia. Laaja teos sisältää 35:ltä eri kirjoittajalta yhteensä kahdeksan vertaisarvioitua lukua, viisi muuta lukua, kuusi näkökulmakirjoitusta sekä kaunokirjallisia tai muita taiteellisia teoksia 13 nuorelta. Kirjan ovat toimittaneet Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Sofia Laine, tutkijatohtori Eila Kauppinen, tutkija Karla Malm sekä tutkimusprofessori emeritus Tommi Hoikkala.

Kirjassa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa nuorten asema kaupunkitilassa, koti koronarajoitusten aikana, jalkautuva nuorisotyö ja nuorisopalvelut, nuorten kohtaama häirintä ja epäasiallinen kohtelu, nuorten huolta aiheuttava päihteiden käyttö, nuorten ja järjestyksenvalvojien kohtaamiset kauppakeskuksissa, nuorisojengit, alakulttuuriset tyylit, nuorten sosiaalisuus ja yksinäisyys.

Julkaisu on Nuorisotutkimusseuran tutkimushankkeen Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen jälkeen (2021–2023) pääjulkaisu. Tutkimushankkeen ovat rahoittaneet Vantaan, Espoon, Helsingin, Tampereen ja Kauniaisten kaupungit sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 28.2.2023 mennessä verkkolomakkeella.

Kaupungintalolla järjestettävän tilaisuuden lisäksi voi julkaisuseminaaria seurata myös Helsinki-kanavalla. Linkki verkkolähetykseen toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin.

Lisätiedot

Tutkimusprofessori Sofia Laine
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi
puh. 044 416 5374