Nuoruus korona-ajan kaupungissa -kirjan julkistamistilaisuus

Helsingin kaupungintalon Tapahtumatori (Pohjoisesplanadi 11-13)

Ote kollaasiteoksesta, jossa maski sekä nuoren piirustuksia, joissa kaasunaamari kasvoillaan oleva ihminen kerrostalojen edessä sekä toisessa kuvassa mustaseinäinen synkkätunnelmainen huone, jossa kiinni teipattu ovi, tietokone pöydällä sekä papereita lattialla.

Ote nuoren kollaasiteoksesta Yksin, tekijänä nimimerkki Korppi. Kollaasiteos on esillä kokonaisuudessaan maaliskuussa ilmestyvässä julkaisussa.

Missä ja miten nuoret liikkuvat 2020-luvulla kaupunkiympäristöissä? Millaisia kokemuksia nuorilla on näistä ympäristöistä erityisesti korona-aikana, entä millaisia mielikuvia nuoret liittävät eri paikkoihin? Miten jalkautuva nuorisotyö toimii ja tukee kaupunkitilassa nuorten kestävää hyvinvointia?

Tervetuloa Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista -teoksen julkistamistilaisuuteen kuulemaan laajan tutkimuksen, nuorisotyön ja nuorten dialogisen työskentelyn tuloksista ja tutkimukseen pohjautuvia suosituksia. Laaja teos sisältää 35:ltä eri kirjoittajalta yhteensä kahdeksan vertaisarvioitua lukua, viisi muuta lukua, kuusi näkökulmakirjoitusta sekä kaunokirjallisia tai muita taiteellisia teoksia 13 nuorelta. Kirjan ovat toimittaneet Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Sofia Laine, tutkijatohtori Eila Kauppinen, tutkija Karla Malm sekä tutkimusprofessori emeritus Tommi Hoikkala.

Kirjassa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa nuorten asema kaupunkitilassa, koti koronarajoitusten aikana, jalkautuva nuorisotyö ja nuorisopalvelut, nuorten kohtaama häirintä ja epäasiallinen kohtelu, nuorten huolta aiheuttava päihteiden käyttö, nuorten ja järjestyksenvalvojien kohtaamiset kauppakeskuksissa, nuorisojengit, alakulttuuriset tyylit, nuorten sosiaalisuus ja yksinäisyys.

Julkaisun tiedot

Etukansi: Nuoruus korona-ajan kaupungissa.

Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista
Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.)

Teos on ennakkotilattavissa verkkokaupassamme. Kirjat postitetaan 15.3. alkaen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tilaisuuteen paikan päälle on päättynyt. Voit ilmoittautua seuraamaan tilaisuutta etäyhteydellä Helsinki-kanavalla verkkolomakkeella. Linkki verkkolähetykseen saapuu ilmoittautumisvahvistuksen mukana.

Ohjelma

13.00 Tervetuloa. Kahvitarjoilu & DJ Academy

13.15 Tilaisuuden avaus.

 • Johtaja Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue

13.30 ”Miten kaikki alkoi?”

 • Tutkimusprofessori emeritus Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusverkosto
 • Nuoriso- ja yhteisöpalvelujohtaja Hannu Rusama, Vantaan kaupunki

13.45 Paneeli 1: Nuorten vapaa-aika ja jalkautuva nuorisotyö korona-ajan kaupungeissa

 • Jalkautuva etsivä nuorisotyöntekijä Ville Sirviö, Espoon kaupunki
 • Nuoriso-ohjaaja Kermit Haapalainen, Kauniaisten kaupunki
 • Erityisnuorisotyöntekijä Cecilia Schichmann, Vantaan kaupunki
 • Jalkautuvan nuorisotyön tiimiesihenkilö Susanna Ylimys, Helsingin kaupunki
 • Nuoriso-ohjaaja, jalkautuva nuorisotyö Jarkko Sirainen, Tampereen kaupunki
 • Tutkijatohtori Eila Kauppinen, Nuorisotutkimusverkosto
 • Tutkimusprofessori Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto

14.25 Tauko. Santsit & DJ Academy + heidän esittelyvideonsa tauon päätteeksi

14.40 Paneeli 2: Jännitteisiä ulottuvuuksia nuorten huoliin ja huolipuheeseen nuorista

 • Ohjaamotalon päällikkö Tero Luukkonen, Espoon kaupunki
 • Nuorisotyön päällikkö Pekka Mäkelä, Vantaan kaupunki
 • Nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka, Helsingin kaupunki
 • Nuoriso-ohjaaja, jalkautuva nuorisotyö Elisa Laitonen, Tampereen kaupunki
 • Tutkja Karla Malm, Nuorisotutkimusverkosto
 • Tutkija Anni Nyyssölä, Nuorisotutkimusverkosto
 • Tutkija Susanna Jurvanen, Nuorisotutkimusverkosto

15.25 Kommenttipuheenvuoro

 • Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Keskustelua

15.50 Tilaisuuden päätössanat

 • Apulaispormestari Paavo Arhinmäki, Helsingin kaupunki

16.00 Tilaisuus päättyy. DJ Academy

Lisätiedot

Tutkimusprofessori Sofia Laine
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi
puh. 044 416 5374

Julkaisu on Nuorisotutkimusseuran tutkimushankkeen Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen jälkeen (2021–2023) pääjulkaisu. Tutkimushankkeen ovat rahoittaneet Vantaan, Espoon, Helsingin, Tampereen ja Kauniaisten kaupungit sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.