Educa-messut

Messukeskus (Messuaukio 1, Helsinki)

Educa-messujen banneri.

Nuorisotutkimusseura on mukana johtavan opetus- ja kasvatusalan tapahtuman Educa-messujen yhtenä näytteilleasettajana. Näytteilleasettajapisteellämme (6r69) on myynnissä Nuorisotutkimusseuran julkaisuja. Messuille on vapaa pääsy.

Järjestämme lisäksi Educassa seuraavan ohjelmaosion:

Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa kertoo nuoruuden eroista eri puolilla Suomea

Lauantai 28.1. klo 14.15-15.00, tila 101C

Syksyllä 2015 käynnistyi Suomessa harvinainen laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Tutkimuksessa lähdettiin seuraamaan yli sadan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen nuoren elämää viidellä erilaisella paikkakunnalla, eri puolilla Suomea. Millaisista asioista heidän arkensa koostuu? Mitä he odottavat tulevaisuudelta? Entä mitä tulevaisuus toisi tullessaan näille nuorille, toteutuisivatko heidän unelmansa? Monitieteinen tutkijaryhmä Nuorisotutkimusverkostosta, Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistoista on seurannut nuoria peruskoulusta toiselle asteelle ja aikuisuuden kynnykselle.

Pitkittäistutkimuksen keinoin, tapaamalla ja haastattelemalla samoja nuoria säännöllisesti, tutkimus on tuottanut kokonaisvaltaista tietoa nuorten elämänkuluista ja siitä, miten nuorten elämän eri osa-alueilla tapahtuvat muutokset kietoutuvat yhteen. Marraskuussa 2021 ilmestynyt Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen -teos kokoaa yhteen tutkimuksen ensimmäisten seurantavuosien keskeiset havainnot.

Esiin nousevat nuorten elämän ilot ja surut, tärkeät ihmissuhteet, vapaa-aika ja opiskelu, niin isot kuin pienetkin muutokset heidän elämänpoluillaan. Nuoret ovat kertoneet tutkijoille hauskanpidostaan ja murheistaan, perhekuvioistaan ja kotoa lähdöistään, ensi kosketuksista työelämään ja monesta muusta asiasta; siitä mikä heitä innostaa ja mikä heitä huolestuttaa.

Tutkimus nostaa esiin sen, miten merkittävällä tavalla paikalliset erot nuorten kasvuympäristöissä muotoilevat nuorten ulottuvilla olevia mahdollisuuksia. Osa nuorista pystyy hyödyntämään merkittäviä resursseja matkallaan aikuisuutta kohti, ja heitä kannatellaan monin tavoin vaikeuksissa. Toisilla nuorilla vastaavia resursseja on vähemmän, ja haasteita kohdatessaan heidän on paljon vaikeampi ponnistella eteenpäin.

Esiintyjät

Yhtä kirjan toimittajista, yliopistonlehtori, nuorisotutkija Päivi Armilaa haastattelee Ylioppilaslehden päätoimittaja Adile Sevimli.