Osallistuvaa, vaikuttavaa ja kriittistä – Nuorten ympäristökansalaisuus ja sen tukeminen ilmastokriisin ja luontokadon ajassa

Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13 (Pellavatehtaankatu 4, Tampere)

Vuosikymmenen taitteessa koululaisten ilmastolakkoliike nosti nuorten äänen ja vaatimukset koskien ilmastotoimia vahvasti julkiseen keskusteluun. Nuorten ympäristötoiminta ja -suhteet ovat herättäneet myös tutkimuksen piirissä lisääntynyttä kiinnostusta. Kyseessä onkin kasvava tutkimusalue, jolla risteävät useat tieteenalat, menetelmälliset otteet ja lähestymistavat. 

Seminaarissa avataan aiheesta käynnissä olevaa tutkimuskeskustelua useiden tutkimushankkeiden ja tutkijoiden voimin. Ajankohtaisten tutkimustulosten esittelyn lisäksi seminaari pyrkii aktivoimaan vuoropuhelua siitä, millaisista näkökulmista nuorten ympäristökansalaisuutta tutkitaan ja tulisi tutkia tässä ajassa. Päivän aikana keskustellaan myös tutkimuksen roolista ja mahdollisuuksista nuorten ympäristötoimijuuden tukemisessa.

Tutkimustaan esittelevät hankkeet ovat:

  • Antroposeenin lapset. Ympäristökriisin ilmapiirit ja monilajisen yhteistyön mahdollisuudet
  • CitiRats – Kansalaisia rottien kanssa
  • Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkimus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa
  • Konkreettien utopioiden pedagogiikka: Nuorten toimijuus ja ilmastoaktivismi opetuksessa
  • NUTOPIA – Tutkimus nuorten utopioista ilmastonmuutoksen aikakaudella
  • NYT! Ahdistuksesta nuorten ilmastopoliittiseen toimijuuteen
  • ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään
  • Panu Pihkalan edustamat ympäristötunteiden tutkimushankkeet.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja kehittämään yhdessä nuorten ympäristökansalaisuuden ja sen tutkimisen moniin ulottuvuuksiin liittyvää ymmärrystä!

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Tarkempi ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen seminaariin avataan elokuun 2022 aikana.

Järjestäjät

Seminaarin vastuujärjestäjinä ovat Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ALL-YOUTH-tutkimushanke sekä Nuorisotutkimusseura.