Suostumus lasten ja nuorten tutkimuksessa

Tieteiden talon väistötilat, sali A305 (3. krs A-siipi)

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta järjestää yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa tutkijaseminaarin 7.6.2022 klo 12–16. Iltapäivän aikana paneudutaan erityisesti informoinnin ja suostumuksen käsitteisiin. Mitä tutkijan tulee huomioida pyytäessään lapsilta ja nuorilta suostumusta osallistua tutkimukseen? Kuka päättää osallistumisesta ja miten? Seminaari järjestetään Tieteiden talon väistötiloissa Helsingissä (Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki), mutta myös etäosallistuminen on mahdollista.

Seminaari koostuu kahdesta osiosta. Iltapäivän aluksi kuullaan kolme alustusta lapsia ja nuoria koskevan tutkimusetiikan asiantuntijoilta. Alustusten jälkeen alkaa klinikkamainen työskentely erityisesti informointiin ja suostumukseen liittyvien ja osallistujien etukäteen lähettämien kysymysten pohjalta. Myös laajemmin tutkimusetiikkaa koskevia kysymyksiä on mahdollista nostaa esille. Tutkimusetiikkaa koskevia kysymyksiä voi lähettää etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Kysymyksiä käsitellään kollektiivisesti, mutta erikseen nimetyt asiantuntijat paneutuvat niihin etukäteen.

Seminaarin alkuosan asiantuntija-alustukset tallennetaan katsottavaksi myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan seminaariin verkkolomakkeella mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.5. Seminaari on maksuton.

Ohjelma

Klo 12:00 Tervetulosanat (Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti, Jyväskylän yliopisto. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtaja) 

Klo 12:15 Virve-Maria Toivonen, professori (Itä-Suomen yliopisto): Lapsi tai nuori tutkimuskohteena - kuka päättää ja miten?

Klo 12:45 Harry Lunabba, yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto): Lasten ja nuorten osallisuuden etiikka sensitiivisiä aiheita tutkittaessa

Klo 13:15 Niina Rutanen, professori (Jyväskylän yliopisto) & Trace in ECEC -tiimi: Lasten suostumus ja hyväksyntä tutkimukselle

Klo 13:45 Keskustelua 

Klo 14:00 Kahvitauko

Klo 14:15 Klinikkatyöskentelyä etukäteen lähetettyjen kysymysten pohjalta 

Lisätiedot

YTT, erikoistutkija Antti Kivijärvi
Eettisen toimikunnan sihteeri
antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi
puh. 040 062 4689