Nuoret mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön sokkeloissa -tutkijaseminaari

Verkko

Nuorten hyvinvoinnin vajeet, tuen tarpeet ja nuorille kohdistettujen palvelujen saatavuuden ja laadun kehittäminen ovat olleet esillä jo ennen pandemiaa, mutta nousseet keskusteluun viime aikoina erityisen voimakkaasti monesta suunnasta. Sote-uudistus on tulossa muuttamaan palvelurakenteita. Nyt on tärkeä koota tutkittua tietoa myös uudistusten toteuttamisen tueksi.

Teetkö tutkimusta nuorten tilanteesta, tuen tarpeista, palvelupoluista, olemassa olevista käytännöistä tai sisällöistä tai mielenterveys-, päihde- tai sosiaalityön palveluista tai niiden rajapinnoista nuorten, työntekijöiden tai nuorten läheisten näkökulmasta?

Kesäkuussa järjestettävässä avoimessa tutkijaseminaarissa on mahdollista esitellä omia tutkimustuloksia ja saada palautetta käynnissä olevaan nuoruutta, nuorten näkemyksiä ja palvelujärjestelmää käsittelevään tutkimukseen. Seminaari on maksuton ja suunnattu tutkijoille tieteenalasta riippumatta. Seminaariin valitaan viimeistään 19.4. saapuneiden tiivistelmien perusteella rajallinen määrä esityksiä. Valinnasta ilmoitetaan toukokuun alussa. Mikäli kiinnostusta on paljon, voidaan syksyllä järjestää jatkoseminaari.

Nuorisotutkimusverkoston avoimen seminaarin työskentely painottuu pääasiassa etukäteismateriaalin (esimerkiksi tieteellinen artikkelikäsikirjoitus tai kirjan yksi luku) kommentointiin ja keskusteluun. Kullekin paperin esittäjälle nimetään ulkopuolinen kommentaattori, ja aikaa on varattu myös yleiselle keskustelulle ja vertaiskommentoinnille.

Alustava aikataulu

12.00–12.10 Seminaarin avaus

12.10–12.40 Kutsuttu esitys: ”Nuoret ja päihteet - tutkimusta jalkautuvan nuorisotyön arjesta” Riikka Perälä, asiantuntija, EPT-verkosto

12.40–15.20 Työpaja (suomeksi; otsikot täydentyvät toukokuussa)

Tauko.

16–16.40 Invited presentation: “Integrated youth service hubs development in Canada: Research, practice and scale” Joanna Henderson & Lisa Hawke, University of Toronto

16.40–18 Workshop (in English, topics available in May)

Järjestäjät

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa seminaarin yhteistyössä Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA) -hankkeen kanssa. Nuorisotutkimusseuran, A-klinikkasäätiön, Mieli ry:n ja SPR:n turvatalotoiminnan NUMPA-hanke on osa Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa tutkimus- ja selvitystoimintaa.

Lähetäthän tiivistelmän suomeksi tai englanniksi viimeistään 19.4. Webropol-lomakkeella.

Tervetuloa!

Lisätiedot

Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen
Nuorisotutkimusverkosto
tuuli.pitkanen@nuorisotutkimus.fi